Holstebro vil spare 31,2 mio. kr. på Social og Sundhed

Heraf udgør omlægninger i psykiatri-, handicap- og hjerneskadeområdet 26,8 mio. kr af nedskæringerne
HOLSTEEBRO: Social- og Sundhedsudvalget har i dag onsdag besluttet at sende forslag til besparelser i udgifterne til Social og Sundhed i 2011 i høring. Det drejer sig om et samlet beløb på 31,2 mio. kr.

26,8 mio. kr. af beløbet er forslag i en handlingsplan for psykiatri- handicap- og hjerneskadeområdet. De øvrige 4,4 mio. kr. er på ældreområdet, køkkenområdet, sundhedscentret og rehabiliteringsområdet.

Baggrunden for besparelserne på Social- og Sundhedsudvalgets område er den kraftige stigning i udgifterne til indsatsen for voksne på psykiatri-, handicap- og hjerneskadeområdet i 2008-2010:

* I 2009 steg udgifterne med 15 mio. kr. i forhold til året før - en realvækst på 9,7 pct.

* I 2010 steg udgifterne med 25 mio. kr. i forhold til 2009 - en vækst på 11 pct.

* Fortsætter denne udvikling i 2011, vil det ende med et merforbrug på 38 mio. kr.

Det er især nye brugere, der er årsag til de seneste års store stigninger i udgifterne. For to år siden var der godt 600 helårsbrugere på psykiatri-, handicap- og hjerneskadeområdet. Ved udgangen af 2010 var der 736 helårsbrugere. Altså 136 flere brugere i løbet af to år.

Kommer til at ramme hårdt
- Det siger sig selv, at det er helt nødvendigt at få knækket kurven i de senere års kraftige stigning i udgifterne til psykiatri-, handicap- og hjerneskadeområdet. Det er et enigt udvalg, der står bag handlingsplanen.

- Vi er klar over, at den kommer til at ramme hårdt hos både brugere og personale, men der er ingen anden udvej. Vi er nød til at holde balance mellem budget og regnskab. I modsat fald bliver vi efterfølgende modregnet i bloktilskud fra staten, siger formanden for Social- og Sundhedsudvalget, Anne Lise Holst Jensen (SF).

Udvalgsformanden peger også på, at konsekvenserne af forslagene til besparelser på ældreområdet er mærkbare.

- Vi er nødsaget til at røre ved helt grundlæggende ydelser, siger hun.

I den vanskelige prioritering, udvalget har været igennem for at finde de nødvendige besparelser, har det ifølge Anne Lise Holst Jensen været vigtigt for udvalget, at de aller svageste borgere i målgruppen berøres mindst.

- En besparelse på 26,8 mio. kr. på psykiatri-, handicap- og hjerneskadeområdet kommer til at ramme rigtig hårdt. Det er et stort beløb. Men jeg synes også, der er grund til at understrege, at Holstebro Kommunes udgifter til indsatsen på psykiatri-, handicap- og hjerneskadeområdet efter den tilpasning, der er lagt op til i handlingsplanen, er på 183 mio. kr. i 2011. Det er, trods besparelsen, over niveauet for forbruget i 2009, siger Anne Lise Holst Jensen.

Direktør i Social og Sundhed, Anders Kjærulff, understreger, at gennemførelsen af besparelserne og handlingsplanen er en af de vanskeligste udfordringer til dato i Social og Sundhed.

- Det er nødvendigt, at vi i de kommende år også tænker i nye og helt utraditionelle løsninger og teknologier for at skabe sammenhæng mellem service af høj faglig kvalitet og økonomien. Alle vores medarbejdere i Social og Sundhed vil blive involveret i denne proces, og jeg vil appellere til, at vi trækker på samme hammel for at løfte de svære opgaver, siger Anders Kjærulff.

Fakta om forslag i handlingsplanen

Handlingsplanen indeholder bl.a. følgende forslag: 

  • Kommunen løser selv flere opgaver til et lavere omkostningsniveau.
  • Hjemtagning af borgere fra midlertidige tilbud i andre kommuner.
  • Omlægning og reduktioner i hjemmevejledningen.
  • Ændret visitering af borgere over 65 år til dagtilbud.
  • Venteliste for optag af elever på Den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) og flere STU-elever skal gå på Mariebjerg i Vemb i stedet for på andre STU-uddannelsessteder.
  • Reduktion i kommunens udgifter til dækning af merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne. Det kan f.eks. dreje sig om støtte til merudgifter som følge af diabetes, udviklingshæmning, sindslidelser, epilepsi, nedsat bevægelsesfunktion, hjerneskade mv.
  • Reduktion i ledelsestiden i Psykiatri og Handicap, hvilket bl.a. indebærer en strukturomlægning, så der anvendes færre ressourcer på ledelse.
  •  

Dertil kommer reduktioner i udgifterne til kommunens egne institutioner og botilbud.

Endvidere er der udarbejdet oplæg til reduktioner i den resterende del af Social- og Sundhedsudvalgets budget for 2011. Det betyder strammere reduktioner i visitering til et antal indsatsområder i Social- og Sundhed.

mou 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt