Antal pladser på familieinstitutioner halveret

Antal pladser på familieinstitutioner halveret

DEBAT Og Jane Findahl (SF) vil sikkert mene, at faldet skyldes kommunernes succes med det forebyggende arbejde, lyder det polemisk fra formanden for Danske Døgninstitutioner, Tine Theker Stryhn
12. JAN 2011 13.12

Af FADD-formand Tine Theker Stryhn

På et år - siden januar 2010 - er antallet af pladser på familieinstitutionerne blevet halveret. Dette er blandt andet sket som en konsekvens af Barnets Reform, i hvilken det blev fastslået, at man fremover ville anbringe flere børn i plejefamilier.

KL's formand for Børne- og Kulturudvalget Jane Findahl (SF) vil sikkert mene, at faldet også skyldes kommunernes succes med det forebyggende arbejde...

I årevis har eksperter anbefalet, at relationen mellem udsatte børn og deres familier skulle styrkes - som det har været intentionen på landets familieinstitutioner siden deres oprettelse.

Katastrofal udvikling
Da netop inddragelse af forældre også var et markant tema i Barnets Reform - sammen med forebyggelse - er faldet i antallet af pladser på familieinstitutionerne i bedste fald en fejl, der hurtigst muligt må korrigeres for...

Vi skal minde om, at familieinstitutionerne som et par af hovedopgaverne har at styrke barn/forældre-relationen og at forebygge negativ udvikling i familien.

Udviklingen på familieinstitutionsområdet er katastrofal. Halveringen af anbringelser af familier sker inden man har etableret alternative løsninger.

Vi mister viden
Med nedlæggelsen af de mange pladser på familieinsitutionerne i 2010 og forventeligt også i 2011 er man i alvorlig risiko for helt at miste den viden, der ellers vil være vigtig at basere eventuelle og supplerende løsninger på.

Det betyder, at udvikling af nye løsninger alene kommer til at bygge på den forestilling, som administratorer har om den målgruppe, der har brug for hjælp, og om de løsninger, målgruppen har brug for. Der vil mangle den praksisviden, som er afgørende for værdien af at prøve nye løsninger af, og hvis faglige udøvere efterfølgende vil kunne bidrage til en vurdering af, om nye løsningsmodeller i praksis giver bedre resultater.

Behovet for, at Socialminister Benedikte Kiær (K) snarest får nedsat det - af blandt andet FADD foreslåede - hurtigtarbejdende rejsehold, der skal foretage en kulegravning af, hvad der sker i forbindelse med faldet i anbringelsestallene, hvorfor det sker, og hvilke konsekvenser det får for børnene, de unge og deres familier, er særdeles påkrævet.

Det kan kun gå for langsomt ...

Belægnings-oversigt


Antallet af pladser for personer er 2010 faldet fra 176 til 95 - svarende til 44 pct.
Hvad angår antal pladser for familier, er der registreret et fald på 46 pct. - fra 70 familier til 37 familierFormand for Foreningen af Danske Døgninstitutioner, Tine Theker Stryhn


Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt