København ikke alene om Farvergade-metode

København ikke alene om Farvergade-metode

Fremmøde på aktivering eller ej: Mange kommunale jobchefer mener, at '25-timers reglen for aktiveringstilbud kan fortolkes på flere måder' - og at flere kommuner har accepteret lavere fremmøde end 25 timer
12. JAN 2011 9.53

KØBENHAVN: 43 pct. af de kommunale jobcenter- eller beskæftigelseschefer svarer i en rundspørge fra Politiken Research, at '25-timers reglen for aktiveringstilbud kan fortolkes på flere måder'.

Hver tredje af cheferne vurderer oven i købet, at andre kommuner end København har lavet aktivering i stil med den københavnske model.

Kommunen skal betale et historisk stort beløb på op mod 390 mio. kr. fra 2008 og 2009 tilbage til statskassen - refusion for et aktiveringsprojekt i Farvergade.

Arbejdsmarkedsstyrelse har afgjort, at kommunen uretmæssigt hævede den højeste refusionssats på 65 pct., men kun var berettiget til den lave sats på 35 pct.

- Bekendtgørelsen taler om, at borgeren skal 'deltage aktivt i tilbuddet', medens Arbejdsmarkedsstyrelsen taler om, at borgeren skal være 'mødt frem i tilbuddet', skriver en af jobcentercheferne, der har deltaget i undersøgelsen under løfte om anonymitet.

ka

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt