- Ikke overraskende, at netop Trøjborg vil stække Ankestyrelsen

- Ikke overraskende, at netop Trøjborg vil stække Ankestyrelsen

KRONIK Horsens Kommune har i det forløbne år gentagne gange oplevet at få underkendt beslutninger om hjemtagelser af anbragte børn og unge, skriver kronikør, socialkonsulent Lotte Hansen

Af socialkonsulent Lotte Hansen

Tilbudsportalen for sociale tilbud kan ikke fremadrettet være så omfattende, som det er tilfældet i dag, hvis kommunernes økonomi skal hænge sammen.

Det er ikke længere nok med mindre besparelser og effektiviseringer på det sociale område - der er modsat, i udpræget/udtalt grad, behov for deciderede reformer og forringelser i servicen over for flere grupper af udsatte borgere.

Kort sagt - skal færre borgere i det danske samfund fremover have adgang- og ret til sociale velfærdsydelser, herunder også gældende i relation til de særligt socialt belastede og omsorgssvigtede børn og unge.

Trøjborgs profeti
Ovennævnte profeti for dansk socialpolitik er netop meldt ud af KL's formand, Jan Trøjborg, der samtidig er valgt som borgmester for Socialdemokratiet i Horsens Kommune, i forbindelse med afholdelsen af det årlige møde om udviklingen i den kommunale økonomi.

Med udgangspunkt i et ønske om, at kommunerne fortsat har ressourcer til at yde hjælp og støtte til samfundets mest udsatte grupper, vil formanden for landets kommuner have Folketinget til at stramme op - og i den forbindelse revurdere, forstået som indskrænke, hvilke grupper af borgere, der fremadrettet kan forvente, at befinde sig i målgruppen for modtagelse af sociale ydelser.

Horsens underkendt
KL's formand vil samtidigt have øget det kommunale selvstyre i relation til at fastlægge niveauet for hjælp og støtte til diverse grupper af udsatte borgere, herunder ikke mindst, at mulighederne for at klage over kommunernes afgørelser i sociale sager indskrænkes markant - i særdeleshed i forhold til Den Sociale Ankestyrelse, som i dag har kompetancen til at underkende kommunale afgørelser/beslutninger truffet på det sociale område.

KL's formand vil blandt andet anvende disse evt. nye 'kommunale frihedsgrader' til at foretage væsentlige indgreb i forhold til antallet af socialt udsatte børn og unge, der grundet uholdbare sociale forhold i hjemmet bliver anbragt på socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitutioner.

Det kommer næppe som den store overraskelse, i særdeleshed ikke for iagtagere af udviklingen i kommunernes forvaltning af ansvaret for det sociale område, at netop Den Sociale Ankestyrelse er en torn i øjet på Jan Trøjborg - ikke mindst, fordi han i sin egenskab af borgmester i Horsens og dermed øverste ansvarlige leder for selvsamme kommunes socialforvaltning, i det forløbne år gentagne gange har oplevet, at Ankestyrelsen har underkendt kommunens beslutninger i relation til hjemtagelser af anbragte børn og unge.

Enerådige kommuner
Det virker på den baggrund ikke betryggende, for nu at vælge en mild formulering, hvis Den Sociale Ankestyrelse, hvilken i dag fungerer som det eneste uafhængige organ til vurdering af kommunale afgørelser om hjælp og støtte til fx. socialt udsatte børn og unge, fremover risikerer at blive erstattet af et system, hvor kommunerne enerådigt kan sætte standarden for dansk socialpolitik.

 

Der skal i den anledning udtrykkes det håb, at Folketinget i stedet kommer frem til den konklusion, at det ikke er en indskrænkning i de sociale tilbud til udsatte danske borgere, som kommunerne ved KL's formand ønsker det, der er brug for.

Men i stedet, at de økonomiske bevillinger til det sociale område fremadrettet øges betydeligt, så tilbudsportalen for sociale tilbud også i de kommende år indeholder fx kvalificerede døgntilbud til børn og unge, som grundet uholdbare sociale forhold og svigt i omsorgen fra deres primære relationer, har brug for et omfattende tilbud om hjælp og støtte udenfor hjemmet.


Socialkonsulent Lotte Hansen, Aarhus Konsulenterne


Foto: http://www.flickr.com/photos/bike/with/2547725538/

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt