Beskylder kommuner for massive lovbrud

Beskylder kommuner for massive lovbrud

Landsforeningen for opholdssteder, LOS, fremlægger katalog med 68 eksempler, hvor kommunernes økonomi og ikke børnene tarv, der har dikteret beslutninger om hjemtagelser eller flytninger af udsatte børn og unge - altså ulovlig administration
12. JAN 2011 7.11

Selv om det er ulovligt, så foretager kommuner i stigende grad hjemtagelser og flytninger af udsatte børn og unge, som alene er begrundet i økonomiske hensyn. Det samme gælder indskrænkninger i efterværnsarbejdet, hvor resultatet foruden menneskelige omkostninger ofte er mange års arbejde tabt på gulvet.

At det finder sted, er længe blevet benægtet af kommunerne, formentlig fordi det netop er ulovligt. Nu fremlægger LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud, et katalog over sagsforløb, hvor unge er blevet fjernet fra det sted, hvor de var anbragt, og enten er hjemtaget eller flyttet til et andet, billigere tilbud, eller hvor kassen er blevet smækket i for et helt nødvendigt efterværnsarbejde. Kataloget beskriver i alt 68 anonymiserede sager, indsamlet blandt medlemmerne af LOS i november og december 2010.

- Det er sager, hvor vi i LOS oplever, at det for størstedelens vedkommende er kommunernes økonomi, der har dikteret beslutningerne, siger direktøren i LOS, Geert Jørgensen.

- Kataloget indeholder derfor konkrete og aktuelle sager, som bedst kan beskrives som offentligt omsorgssvigt eller direkte overgreb overfor nogle af de mest udsatte og sårbare i vort samfund.

- Med kataloget ønsker vi ved at beskrive en række menneskeskæbner at sætte 'kød og blod' på, hvad der gemmer sig bag kommunernes sparedagsorden, siger Geert Jørgensen.

Stik mod Barnets Reform
- Vi ved, at kommunerne er presset på økonomien, fortsætter Geert Jørgensen.

- Men det er ikke lovligt at lade økonomien være afgørende, når det handler om, hvad kommunerne kan og skal gøre for udsatte børn og unge. Og det, vi nu kan registrere, er slet ikke i overensstemmelse med alle de pæne ord i Anbringelsesreformen og senest Barnets Reform, som trådte i kraft her til nytår, hvor der tales om kontinuitet i anbringelsen og en styrkelse af efterværnet. Begge reformer er blevet til for de udsatte børns skyld, men vi er nu nødt til at stille spørgsmålet: Er det her noget, der sker for barnets bedste, eller er det for kommunekassernes bedste?

Det sagskatalog, som LOS offentliggør, omfatter alene ændringer for børn og unge, der har været tilknyttet de private opholdssteder og botilbud, som er tilknyttet LOS.

På baggrund af resultaterne i det fremlagte katalog foreslår Geert Jørgensen, at Ankestyrelsen som en uvildig instans får til opgave at kortlægge forløbet omkring kommunernes hjemtagelser og flytninger af unge i 2010.


Foto: http://www.flickr.com/photos/weasel_rj/with/293430328/

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt