Begrænset klageadgang kan blive selvmål

Begrænset klageadgang kan blive selvmål

DEBAT Regeringens strategi for Offentligt-Privat Samarbejde, OPS, er lovende, men indeholder en risiko for retsløse tilstande, skriver chefanalytiker Mads Engberg fra Håndværksrådet
11. JAN 2011 15.41

Af chefanalytiker Mads Engberg

Håndværksrådet har stor ros til regeringens længe ventede strategi til fremme af offentligt privat samarbejde, men der er dog også en enkelt tidsel i buketten.

Særligt målsætningen om at gøre det lettere for små og mellemstore virksomheder at deltage i offentlige udbud er en vigtig håndsrækning til Håndværksrådets 20.000 små og mellemstore medlemsvirksomheder.

Det er særdeles positivt, at regeringen nu vil gøre det nemmere for små og mellemstore virksomheder at deltage i udbud. Det kan blandt andet gøres som regeringen foreslår ved at stille så få og enkle dokumentationskrav til virksomhederne som muligt og ved at opdele opgaverne i mindre delkontrakter, så de mindre virksomheder har bedre mulighed for at byde. Det har længe været en mærkesag for Håndværksrådet.

Risiko for selvmål
De mange gengangere fra det seneste møde i regeringens vækstforum er både godt og skidt. Fx vil begrænsningen af adgang til at klage ved Klagenævnet for Udbud vil givetvis reducere sagsbehandlingstiden, men samtidig gå hårdt ud over små virksomheder, som er blevet forbigået i sager, som ikke er alvorlige nok til, at der kan idømmes økonomiske sanktioner eller ophør af kontrakten.

Det vil være et selvmål, hvis Klagenævnet for Udbud udelukkende skal fokusere på grove overtrædelser. Det vil i praksis skabe retsløse tilstande for mange mindre virksomheder, som ikke har ressourcerne til at køre en sag, hvis de risikerer at blive idømt sagsomkostninger.

Håndværksrådet mener, det er særdeles positivt, at regeringen vil arbejde for at hæve tærskelværdierne for, hvornår opgaver skal i EU-udbud. Flere af initiativerne kan dog ikke bedømmes, førend de konkrete forslag præsenteres, herunder et forslag til en ny udbudslov. Det er meget væsentligt, at tilbudsgivernes i forvejen begrænsede retsgarantier ved tilbudsgivning ikke udhules yderligere.

Flere opgaver bør omfattes af udbudspligt
Regeringen lægger med OPS-strategien endnu en gang op til, at der ved sommerens kommuneaftaler skal sættes navn på yderligere 5-8 opgaver, som skal omfattes af udbudspligt.

Et oplagt sted at tage fat er de hårde områder som vedligehold af bygninger og grønne arealer. Her er der både gode erfaringer og mange virksomheder på det private marked, som kan konkurrere om opgaverne.

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt