Forhandlingerne fortsætter i stihed

OK 11 Først på fredag er der andet forhandlingsmøde mellem KL og KTO, men det betyder ikke, at overenskomstforhandlingerne er gået i stå, forsikrer KL
11. JAN 2011 15.30

På fredag er der det andet politiske 'topmøde' mellem KL og KTO som led i overenskomstforhandlingerne mellem organisationerne og kommunerne. Det første blev holdt fredag 17. december - og varede iøvrigt ifølge FOA-formand Dennis Kristensen bare otte minutter. Og det syntes han bestemt ikke var tilfredsstillende. Også KTO-formand Anders Bondo har ytret utilfredshed med det hidtidige forløb. 

Men der er langtfra tale om stilstand i forhandlingerne, forsikrer KL i nyhedsbrevet O.11. I dag har KL lagt på sin hjemmeside en oversigt over de utallige mere eller mindre tekniske 'underforhandlinger', der er foregår, før topforhandlerne atter skal mødes.

Det drejer sig om det pædagogiske, tekniske og administrative område samt ældre- og sundhedsområdet og undervisningsområdet, hvor der har været eller skal være møder i nær fremtid:

det pædagogiske område var der i sidste uge møder omkring støttepædagoger og om omkostningerne ved nogle af BUPL's lønkrav. I næste uge skal der bl.a. være møder om teknisk forenkling af pædagogoverenskomsten.

det tekniske område skal der i denne uge blandt andet være et møde vedrørende brand- og beredskabsområdet. Der skal også være det andet møde vedrørende specialarbejderoverenskomsten, hvor der bl.a. skal være forhandlinger om mulighederne for forenkling og sammenskrivning af overenskomster.

det administrative område er der bl.a. nedsat to arbejdsgrupper på AC-området. Arbejdsgrupperne handler om henholdsvis nye AC-uddannelser og om arbejdstid. I uge 1 er afholdt første møde i arbejdsgruppen om nye AC-uddannelser mellem repræsentanter for AC og KL, Danske Regioner og Personalestyrelsen. Arbejdet fortsætter i uge 3. I denne uge afholdes første møde i gruppen om arbejdstid.

ældre- og sundhedsområdet er der møde mellem sekretariatet og en række chefer på rengøringsområdet som et led i forberedelserne til de forestående forhandlinger om arbejdstid. Derudover er der tre møder med Sundhedskartellet om henholdsvis særlige grupper, pension og arbejdstid. Med FOA er der møde om arbejdstid for social- og sundhedspersonalet og endelig er der forhandlingsmøde med Foreningen af speciallæger og Foreningen af Yngre Læger.

undervisningsområdet har der i den forgangne uge bl.a. været afholdt forberedende møder om overenskomstforhold for lærere, der underviser unge med særlige behov. I den kommende uge skal der bl.a. være møde om initiativer, der har betydning for skolen som arbejdsplads for et godt arbejdsliv.

tværs af flere områder arbejder en gruppe med nye lokale muligheder for kombinationsansættelser som et led i at adressere deltidsproblematikken på det kommunale arbejdsmarked.

Og mens der altså arbejdes i utallige undergrupper på diverse tekniske spørgsmål, så skal de to forhandlingsdelegationerne for hovedparter, KL og KTO, altså mødes på fredag med henholdsvis borgmester Michael Ziegler (K) og lærerformand Anders Bondo i spidsen.

mou

 

  

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt