SKI vil gardere kommuner i klemme

SKI vil gardere kommuner i klemme

SKI's direktør, Signe Lynggaard Madsen, garanterer, at SKI vil påtage sig ansvaret, hvis en kommune skulle få sanktion, selv om den har overholdt en af de rammeaftaler, der nu er opsagt
11. JAN 2011 14.17

Konkurrencestyrelsen har kastet en bombe over kommunernes indgåede kontrakter. Med udtalelsen om, at en SKI-rammeaftale er i strid med udbudsreglerne, har styrelsen sået tvivl om lovligheden i kontrakter for milliarder af kroner.

- Jeg kan ikke udelukke, at der nu vil være en masse, som vil tage kontrakterne til Klagenævnet for Udbud. Man må gå ud fra, at det er aftaler for flere milliarder, der er blevet usikre med den udtalelse, siger professor i udbudsret på Handelshøjskolen i Aarhus, Michael Steinicke, til avisen Kommunen.

- Med den klagelyst, man kan sige, at der helt generelt er, så er det ikke utænkeligt, at der er nogle, som vil bruge denne her situation til at indbringe sager, siger Per Tolstrup, der er indkøbschef i Viborg og bestyrelsesmedlem i Foreningen af Offentlige Indkøbere.

SKI's konstituerede administrerende direktør Signe Lynggaard Madsen forventer ikke, at kommunerne vil ende som tabere i en eventuel klagesag, men hun garanterer, at SKI vil tage ansvaret, hvis det skulle komme så langt:

- I en hypotetisk situation, hvor en kommune ville blive indklaget for Klagenævnet for Udbud og blive påført en sanktion, selvom de har overholdt rammeaftalen, så må vi påtage os det ansvar. Det er ikke meningen, at vores kunder skal komme i klemme på grund af vores rammeaftaler. Det er meget vigtigt for mig at pointere, siger hun.

ka

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt