Halvt års indsats mod socialt bedrag gav pote

Halvt års indsats mod socialt bedrag gav pote

58 sager, som blev afgjort i den særlige kontrolgruppe i Odsherred, giver et provenu på godt 1,3 mio. kr., hvoraf de 600.000 kr. er ren kommunal besparelse
11. JAN 2011 13.54

ODSHERRED: Den særlige indsats mod socialt bedrageri, som startede i 2010 i Odsherred Kommune, har ved årets udgang medført afsløringer af socialt bedrageri for knap en million kroner, heraf udgør kommunens andel 420.000 kroner og statens 578.000 kroner. I otte tilfælde har bedrageriet ført til politianmeldelse. Bedrageriet fordeler sig lige fra få tusinde kroner op til 157.000 kroner i et enkelt tilfælde, oplyser kommunen.

Den særlige kontrolgruppe blev nedsat i april og startede indsatsen i maj 2010. Sideløbende med kontrolgruppens indsats er afsløret dobbelt-udbetaling af overførselsindkomster samtidig med udbetaling af løn eller andre offentlige ydelser i 25 tilfælde, hvilket har betydet krav om tilbagebetaling af kommunale ydelser for 364.000 kroner, hvoraf halvdelen tilfalder staten.

- Samlet set har den særlige kontrolindsats sparet skatteborgerne for 1.362.000 kroner, hvoraf de 604.000 kroner er ren kommunal besparelse. Generelt er resultatet for indsatsen tilfredsstillende, om end beklageligt, at vigtige kommunale kerneområder for børn, unge, ældre og udsatte skal undgælde, fordi der findes borgere, som snyder med de sociale ydelser, siger projektleder Benny Nielsen, Økonomi og Analyse.

Han tilføjer, at indsatsen på området er nødvendig og vil blive øget i år, blandt andet via et nyt IT-system, som ved samkøring af kommunens oplysninger kan danne såkaldte 'undringslister' på områder, hvor der er mulighed for at snyde med de sociale ydelser.

I alt modtog kontrolgruppen 110 anmeldelser vedrørende mistanke om socialt bedrageri. Over halvdelen kom fra kommunens egne borgere, mens resten er modtaget fra kommunens driftsafdelinger, andre kommuner eller SKAT.

Udover den særlige kontrolindsats foretager kommunens driftsafdelinger en årlig regulering af fripladser i daginstitutioner, boligydelse og boligsikring med krav om tilbagebetaling. Beløbet her var i 2010 på 2,3 mio. kr., hvoraf kommunens andel udgjorde 2 mio. kr.

På Odsherred Kommunes hjemmeside www.odsherred.dk kan man under menupunktet i venstre side 'Anmeld socialt bedrageri' skrive til kommunen, hvis man har mistanke om borgere, som uretmæssigt modtager fx sociale ydelser sideløbende med en lønindtægt. Dataforbindelsen er krypteret og dermed sikret mod hackere, og man kan henvende sig anonymt.

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt