505 mistede hjemmehjælpen i Kolding

505 mistede hjemmehjælpen i Kolding

Men samtidig fik andre mere hjælp, viser en opgørelse efter en revisitation, som kommunen begyndte på sidste år.

KOLDING: Nogle ældre har mistet hjemmehjælp, mens andre har fået mere hjælp. Det viser en status efter Kolding Kommune næsten er færdig med at gennemgå hjemmehjælpen til samtlige ældre. Der er tale om en såkaldt revisitation, der blev sat i gang i 2010, oplyser kommunen på sin hjemmeside.

Kolding Kommune har sidste år set nærmere på hjælpen til i alt 2.521 ældre. 342 af dem har mistet deres hjælp i hjemmet, efter en ny vurdering af, om de kan klare sig selv. Det vil sige hver ottende.

Dertil kommer 163, hvor deres midlertidige hjælp stoppede igen. Det kan være ældre, der har fået hjælp, mens de har haft lungebetændelse i de mange kolde måneder som 2010 bød på. For andre er det kortvarigt hjælp, efter de er udskrevet fra sygehuset.

Det betyder samlet, at der er 505 personer i 2010, der ikke mere får hjemmehjælp enten på grund af revisitering eller fordi der ikke længere er brug for midlertidig hjælp.

Mange har fået mere hjemmehjælp
Selv om Kolding kommune gennemgår servicen til alle ældre, og flere ikke længere får besøg af en hjemmehjælper, er der også en række ældre, der nu får mere hjælp.

Kolding kommune har valgt ikke at bruge mange administrative ressourcer på særskilt at opgøre hvor mange af de 2.521, der nu oftere har besøg af kommunens hjemmehjælper. Det hænger sammen med, at kommunen ud over revisitationen også løbende følger op på den enkeltes borgers helbred. Hvis han eller hun får det bedre eller dårligere i løbet af året, ændres hjemmehjælpen straks efter det aktuelle behov.

Både i oktober, november og december var der omkring 100 ældre, der hver måned har fået øget hjælpen.

Sammenlignet med starten af året får ældre i Kolding Kommune i gennemsnit nu 10 minutters mere hjemmehjælp pr. uge. Det skyldes, at kommunen fokuserer på hjælpen til de ældre, der har brug for mere tid til personlig pleje. Til gengæld er den lettere rengøring, der tager kortere tid, stoppet hos de ældre, der kan klare sig selv.

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt