Skejby rammes hårdt af Region Midtjyllands spareplan

Skejby rammes hårdt af Region Midtjyllands spareplan

Den spareplan på 500 millioner, Region Midtjylland offentliggjorde mandag, betyder besparelser på i alt 75-80 millioner på Skejby Sygehus
10. JAN 2011 15.44

MIDTJYLLAND/AARHUS: Skejby skal effektivisere for 55,5 mio. kr. for kunne overtage et stort antal patienter fra andre hospitaler i Region Midtjylland. En lang række andre besparelser løber i følge hospitalsledelsens vurdering op i 20-25 mio. kr. Samlet set skal Skejby spare og effektivisere for 75-80 mio. kr. Det oplyser regionen.

Region Midtjylland har mandag offentliggjort forslag, der sammenlagt skal skære 500 mio. kr. af Region Midtjyllands budgetter. En stor del af forslagene går ud på at samle undersøgelser og behandlinger på færre hospitaler i regionen.

- Den økonomiske situation i Region Midtjylland er alvorlig, og derfor er der brug stærkt og offensiv omstillingsplan, som effektiviserer regionens sundhedsvæsen, bringer regionen i økonomisk balance, siger hospitalsdirektør Per Askholm Madsen.

- Omstillingsplanen er det bedste bud på disse udfordringer og tegner et fagligt set overbevisende billede af et sundhedsvæsen i regionen, der kan møde udfordringerne - på den korte bane i form af besparelser og på den lange bane i form af mere bæredygtige enheder. Der stilles store krav til besparelser og effektiviseringer på hospitalerne i Region Midtjylland, men vi vurderer, at det er nødvendigt for at ruste os til fremtiden, så vi kan forhåbentlig kan undgå flere større sparerunder.

Århus Universitetshospital, Skejby skal i følge forslaget overtage patienter fra Børneafdelingen i Randers samt urinvejskirurgiske patienter fra Horsens og Randers. Desuden samles klinisk mikrobiologi og klinisk immunologi fra hele regionen i Skejby. Endelig skal Skejby hjemtrække patienter fra andre regioner.

- Vi har ikke ambitioner om, at Skejby skal blive større, men det er umuligt at spare 500 mio. kr. i Region Midtjylland uden at effektivisere ved at samle funktioner på færre enheder, siger Per Askholm Madsen.

Besparelserne opstår bl.a. ved, at Skejby kun får overført en del af de ressourcer, der bruges på at behandle patienterne på andre hospitaler i dag. I følge Region Midtjyllands egne beregninger kommer Skejby til at mangle 55,5 mio. kr., der skal findes ved effektiviseringer og besparelser.

- Umiddelbart kan det være svært at se, hvor hårdt Skejby bliver ramt af besparelserne, men vi skal overtage patienter fra andre hospitaler til 1/4 af gennemsnitsudgifterne til behandlingen, og det kan ikke lade sig gøre uden voldsomme effektiviseringer på hele Skejby, siger Per Askholm Madsen.

Samtidig skal Skejby og Århus Sygehus i følge forslaget tage forskud på den fusion, der venter, når Det Nye Universitetshospital i Århus er klar til de første flytninger af afdelinger fra Århus Sygehus til Skejby i 2016. Samlet på de to hospitaler betyder det lukning af 40 medicinske senge, samt besparelser på laboratorier, fysioterapi og Administration. Fusionen vurderes at give en besparelse på knap 30 millioner. Hertil skal så lægges besparelsen på det medicinske område.

mou

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt