Langt mere ambulant behandling

Langt mere ambulant behandling

Region Midtjylland sender plan om besparelser for 500 mio. kr. i høring
10. JAN 2011 9.24

MIDTJYLLAND: I november bad regionsrådets forretningsudvalg om spareforslag for op imod 500 mio. kr. I dag sender ledelsen et forslag i høring hos medarbejderne.

Der er tale om en omfattende plan, som bl.a. lægger op til at samle specialer på færre steder, til to hospitalsfusioner og til en markant omstilling fra indlæggelser til ambulant behandling. Planen rummer også store besparelser i den centrale administration i regionshusene.

Planen er udarbejdet af den samlede koncernledelse.
- En halv milliard er rigtigt mange penge. Ikke mindst taget i betragtning, at vi også de tidligere år har foretaget væsentlige besparelser og omstillinger på hospitalerne. Derfor har vi måttet gribe opgaven an på en anden måde og se på tværs af hele regionen i stedet for på det enkelte hospital, siger regionsdirektør Bo Johansen.

Udgangspunktet har været, at besparelserne er fundet ved at samle funktioner og dermed både opnå en fortsat høj kvalitet i behandlingen og en endnu mere effektiv udnyttelse af ressourcerne.

Planen ser fremad på den måde, at den tager højde for de udfordringer, sundhedsvæsenet står foran de kommende år. Her stiller en presset økonomi og færre arbejdsdygtige i forhold til en stærkt voksende aldrende befolkning store krav om effektivitet. Derfor er der også allerede fra 2012 taget udgangspunkt i de forudsætninger, som Erik Juhl-udvalget bruger i tildelingen af økonomi til de nye sygehusbyggerier. Fx kortere indlæggelser, lavere vækst i antallet af ambulante besøg og øget åbningstid i ambulatorier.

- Man kan ikke skære 500 mio. kr. af et budget, uden at det kan mærkes. Men det er helt afgørende, at vi én gang for alle får skabt grundlæggende balance mellem udgifter og indtægter. Kvaliteten går vi ikke på kompromis med. Men realiseres planen, vil patienter fx opleve, at vi i højere grad vil bruge ny teknologi til diagnostik, behandling og kontrolbesøg. Og selv om vi allerede nu har indført et næsten totalt ansættelsesstop, så vil planen desværre også betyde afskedigelser, siger Bo Johansen.

Planen kan ses på www.omstilling.rm.dk

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt