I Aarhus siger to af tre ja til frokostordning

I Aarhus siger to af tre ja til frokostordning

I de kommende år vil 64 procent af de århusianske dagtilbudsafdelinger tilbyde børn et dagligt frokostmåltid

AARHUS: Forældrebestyrelserne i Aarhus Kommunes vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner har haft frem til nytår til at vælge eller fravælge et dagligt frokostmåltid til deres børn. Nu har alle 331 afdelingsbestyrelser meldt tilbage. I dagtilbud med flere afdelinger har der været forældreafstemning i alle afdelinger.


Af de 331 afdelinger har 213 valgt at tilbyde det kommunale frokost-måltid fra 1. juli 2011. Det svarer til 64 procent eller ca. 2/3 af alle afdelinger. 118 afdelinger har fravalgt det kommunale frokostmåltid.

Jacob Bundsgaard Johansen (S), rådmand for Børn og Unge, er glad for, at mange forældre har valgt at tilbyde et fælles frokostmåltid til børnene.

- Det tyder på en fin indsats blandt medarbejdere, der leverer både god mad og god pædagogik omkring måltiderne. Et godt og nærende frokostmåltid er jo vigtigt for børns trivsel. Derfor håber jeg, at endnu flere fremover vil vælge den fælles ordning, siger Jacob Bundsgaard Johansen.

- Men jeg forstår dog godt, at nogle forældre har meldt fra. Regeringen har med lovsjusk og utallige kovendinger lagt gift ud for en fælles ordning om et godt og sundt måltid mad, rådmanden.

mou

FAKTA:
Med en ændring af dagtilbudsloven fra 2010 er der givet mu-lighed for, at forældre kan fravælge det tilbudte kommunale frokostmåltid.

• I Aarhus Kommune kan et fravalg ske hvert andet år. Denne gang var det senest 31. december 2010 med effekt fra 1. juli 2011.

• Pr. 1. januar 2011 er der 106 kommunale og selvejende dagtil-bud i med i alt 331 afdelinger i Aarhus Kommune.

• Af de 331 afdelinger har 213 valgt at tilbyde et kommunalt frokostmåltid. Af de 213 vil 71 procent lave maden selv eller i fællesskab med andre afdelinger, mens de resterende vil få frokosten leveret fra et andet kommunalt køkken (10 procent) eller en privat leverandør (19 procent).

• I alt har 118 afdelinger (36 procent eller ca. 1/3) fravalgt det kommunale frokostmåltid. Af disse afdelinger har 74 procent ingen frokostordning i forvejen, mens 19 procent i øjeblikket har en kommunal eller privat leverandør. 7 procent laver maden selv eller sammen med andre dagtilbudsafdelinger.

 

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev