Ballerup præsenterer hjemmeside om inklusion

Ballerup præsenterer hjemmeside om inklusion

Ballerup Kommune er netop gået i luften med en unik hjemmeside om inklusion af børn og unge

BALLERUP: Hjemmesiden er udviklet som en hjælpende hånd til alle, der arbejder med børn og unge: Pædagoger, skolelærere og mange andre. På hjemmesiden kan man finde definitioner og begreber, inspiration, erfaringer, litteratur og gode historier til arbejdet med børn og unges fællesskaber.

Det er også muligt at dele sin viden med hjemmesidens andre brugere. Hjemmesiden er en udløber af et femårigt udviklingsprogram på børne-/ungeområdet: 'Et godt børneliv - et fælles ansvar'.

- Det har altid været vigtigt for mig at tale om fællesskabet som et centralt omdrejningspunkt for, at mennesker i alle aldre kan trives og udvikle sig. Inklusion handler om at være en del af et fællesskab, hvor vi kan føle os respekteret og værdsat, og hvor der er mulighed for at udfolde sig. Vi har brug for at lære af hinanden for bedre at kunne forstå de forskellige vilkår og muligheder, som vi hver især har, siger borgmester Ove Dalsgaard (S).

Det enkelte barn er del af et udviklende og forpligtende fællesskab, hvor det føler sig anerkendt, bidragende, nødvendig og uundværlig. I en inkluderende praksis udvikles læringsmiljøer, som respekterer og værdsætter forskellighed og mangfoldighed og dermed imødekommer alle børns behov.

Direktør Dorrit Christensen begrunder Ballerup Kommunes satsning på den nye hjemmeside:

- Inklusion er en udfordring, fordi opgaven med inklusion forudsætter, at vi ændrer på den måde, vi tilrettelægger arbejdet med børnene på. Inklusion forudsætter også, at de rammer og vilkår, som hverdagen på institutioner og skoler er underlagt, ændres.

Hjemmesiden bidrager til at skabe et fælles sprog og en fælles forståelse af opgaven med at inkludere alle børn i forpligtende fællesskaber i det almene pædagogiske miljø i daginstitutioner og skoler. Den er udviklet til Ballerup Kommunes ansatte på 0-18 års området, men vil være inspirerende for alle professionelle på børneområdet og også for forældre.

Formålet med udviklingsprogrammet: 'Et godt børneliv - et fælles ansvar' er at støtte alle fagpersoner i bestræbelserne på, at børn og unge med særlige behov kan blive længst muligt i eget hjem, i egen daginstitution og på egen skole, og at deres generelle og specifikke behov bliver tilgodeset bedst muligt.

tj

 

 

Se flere stillinger
Nyhedsbrev