Kære Per Stig, hvad mener du egentlig om bibliotekerne?

Kære Per Stig, hvad mener du egentlig om bibliotekerne?

DEBAT Kulturministeren har - modsat sine forgængere - meldt afbud til årsmødet i Dansk Biblioteksforening, der ellers har en række presserende spørgsmål til ministeren
21. DEC 2010 13.35

Af Vagn Ytte Larsen

Kære Per Stig Møller
Hvad mener du egentlig om bibliotekerne?

Jeg forstår ikke din (ned)prioritering af bibliotekssagen. Bibliotekerne viser vejen lyder det ofte, når man taler om virksomheder der har omstillet sig til det moderne kommunikationssamfund. Der bliver skåret kraftigt i økonomien og flere biblioteker bliver lukket med den konsekvens, at mange borgere får stadig længere til deres elskede bibliotek. Besparelserne bliver nogle steder til nye løsninger, når bibliotekerne tager udfordringen op - og det mener mange er et eksempel til efterfølgelse. Mener du også det?

Der er grøde i folkebibliotekerne, for pengene skal slå til, men det giver ikke kun problemer, det giver også nye muligheder, og så er det op til de ansvarlige at sikre, at biblioteket som kulturinstitution ikke forsvinder. Det bør være muligt at samle mange funktioner under ét tag, uden samtidig at fjerne den plads til fordybelse, som biblioteket altid har tilbudt, men facit afhænger af viljen og kreativiteten hos dem, der bestemmer. Den vilje og den kreativitet kan nødvendige besparelser, som de aktuelle eksempler viser, være med til at fremme - både på bibliotekerne og andre steder i den offentlige sektor.

Jeg tror ikke på, at skruen kan strammes mere, uden at det får voldsomme konsekvenser for udviklingen af vidensamfundet, selvom bibliotekerne i mange år er gået foran, når det gælder innovation og nytænkning. Det forholder kommunerne sig til og desværre bliver der jo strammet til pga. den økonomiske krise, men hvad mener du som kulturminister?

Vil du stiltiende se til, at man konstant skærer ned på Danmarks mest besøgte kultur- og læringsinstitution? At der lukkes stadig flere biblioteker, selvom borgerne som aldrig før strømmer til, fordi de har brug for dem? Jeg regner da med at du har en mening, men indtil videre har du jo behændigt undgået at udtale dig om sagen!

Midt i en af de største økonomisk udfordrende tider for de danske folkebiblioteker er der faktisk også en masse succeshistorier at fortælle. Hvorfor vil du, som bibliotekernes minister, overhovedet ikke deltage i debatten? ... hvorfor må vi ikke få at vide hvad vores minister mener?

Tradition brudt
Folketingets kulturudvalg har i år afholdt to høringer om digitalisering, bibliotekerne og deres betydning for vidensamfundet, men desværre uden ministerdeltagelse. Til marts samles landets bibliotekschefer med landets kulturpolitikere på Danmarks Biblioteksforenings årsmøde for at diskutere bibliotekernes fremtid.

Der er en lang tradition for at fagfolk og politikere har en god og konstruktiv dialog på årsmøderne, men der er desværre slået skår i traditionen, da du på forhånd har meddelt at du, modsat dine forgængere på posten, ikke deltager på årsmødet.

Hele væsenet tørster efter at høre deres egen ministers syn på de mange både spændende og udfordrende opgaver som venter forude. Så en opfordring skal lyde herfra: kig nu en ekstra gang i din kalender, og prøv alligevel at presse en time ind, så du kan mødes med alle de mange ledende fagfolk og politikere som hver dag kæmper hårdt for at udvikle de folkebiblioteker, som borgerne meget tydeligt viser, at de ikke kan undvære.

Vi håber at se dig til årsmødet i Helsingør til marts 2011!

Mange julehilsner
Vagn Ytte Larsen, Formand for Danmarks Biblioteksforening

Foto: http://www.flickr.com/photos/angermann/with/1418243722/

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
DK Job
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt