Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Udligningsreform udskudt til efter 2012

Udligningsreform udskudt til efter 2012

- Stærkt uheldigt, at den i forvejen meget problematiske reform på beskæftigelsesområdet nu fører til en udskydelse af at justere på udligningen, siger KL's formand Jan Trøjborg
16. DEC 2010 15.27

Ikke blot den bebudede reform af kommunernes styreform er blevet udsat i forbindelse med finanslovens vedtagelse.

Forligspartierne bag finansieringsreformen har den 15. december udsendt en pressemeddelelse om, at den planlagte udligningsreform pr. 1. januar 2012 udskydes. Begrundelsen er, at reformen på beskæftigelsesområdet har betydelige udligningsmæssige konsekvenser, oplyser KL.

Disse konsekvenser bør efter forligspartiernes opfattelse analyseres og indarbejdes i den kommende udligningsreform. Det mener forligspartierne og regeringen ikke er muligt at nå inden for den hidtidige tidsplan.

- Det er stærkt uheldigt, at den i forvejen meget problematiske reform på beskæftigelsesområdet nu har ført til en udskydelse af overvejelserne om at justere på udligningen mellem kommunerne, siger KL's formand Jan Trøjborg.

- Der er i øjeblikket en udbredt kritik af det nuværende udligningssystem. Kommunerne står over for meget væsentlige økonomiske udfordringer i de kommende år. Det er derfor nødvendigt, at udligningssystemet virker.

- At reformen på beskæftigelsesområdet har ført til en udskydelse af overvejelserne om at justere på udligningen viser blot, at det hverken er hensigtsmæssigt eller rimeligt at gennemføre en så omfattende reform som beskæftigelsesforliget med så kort varsel, når reformen har afgørende - og på en række områder uheldige - konsekvenser for udligningen mellem kommunerne. Især når kommunerne ikke har fået mulighed for at tage højde for dem ved budgetlægningen af 2011.

- De byrdefordelingsmæssige konsekvenser af beskæftigelsesforliget burde have været analyseret mere grundigt, inden reformen træder i kraft.