Glade ansatte giver glade elever giver glade forældre

Glade ansatte giver glade elever giver glade forældre

KRONIK Tydelig ledelse og tydelige ambitioner giver forbedrede resultater. Respekt og opbakning om folkeskolen og dens ansatte giver endnu bedre resultater, skriver kronikør Ib Hansen

Af børne- og uddannelsesdirektør Ib Hansen

Lærere, der udøver tydelig klasserumsledelse. Som stiller tydelige krav til adfærd og læring. Som involverer sig i eleverne, er ambitiøse på elevernes vegne, er dialogorienterede og responderer på elevønsker og -forslag. Elever, der har sådanne lærere, opnår de bedste resultater.

Skoleledere, der hjælper og understøtter lærerne. Som stiller høje faglige forventninger til lærerne, spørger til udbyttet i form af elevernes læringsresultater, trivsel og glæde ved at gå i skole. Som er i tæt dialog med forvaltningen om skolens rammer og mål. Elever med lærere, der har sådanne skoleledere opnår de bedste resultater.

Dialog og lydhørhed
Skoleforvaltninger, der tydeliggør rammer og mål. Som fører dialog med skolerne om de faglige resultater, om elevernes og personalets trivsel og om processer og resultater. Elever med lærere og skoleledere, der har sådanne skoleforvaltninger, opnår de bedste resultater.

Fundamentet for kunne gøre en god folkeskole endnu bedre er, at folkeskolens ledere og ansatte vedstår sig deres professionsstolthed, men samtidig er indstillet på dialog og lydhørhed i forhold til det omgivende samfund.

Fundamentet er også, at der i hele samfundet er opbakning og respekt om hele skolens virksomhed. Der er behov for, at skolens omgivelser viser respekt for det professionelle pædagogiske arbejde og for elevernes læringsprocesser. Processerne omfatter ikke blot fag-faglig læring, men også socialisering, problemløsningsevne, evne til vedholdenhed og koncentration, samarbejdsevne, medborgerskabsevne, ordenssans, ansvarlighed, innova-tionsevne, kreative evner og meget mere.

Bryd ond cirkel
Folkeskolens ansatte har brug for værdsættelse og anerkendelse. Glade ansatte giver glade elever. Glade elever giver glade forældre. Glade forældre giver glade borgere og politikere. Glade borgere og politikere har lettere ved værdsætte og vise respekt i forhold til folkeskolen og dens ansatte. Glade elever har lettere ved at lære. Samtidig er det vigtigt at huske på, at elevernes trivsel og glæde ved at gå i skole er en nødvendig forudsætning men ikke tilstrækkelig i forhold til det at lære.

Folkeskolens onde cirkel skal brydes. Håbet kunne være, at nogen hjælper os, men meget bedre er det, hvis vi, der er i folkeskolen, selv gør det. Ved at profilere vore gode resultater, ved at vise faglig stolthed, ved at være imødekommende og dialogorienterede, ved at udvise tydelig klasserums-, skole- og forvaltningsledelse. Alt sammen i en anerkendende og værdsættende ånd. Det er mit håb for det nye år.


Børne- og uddannelsesdirektør i Kolding, Ib Hansen


Foto: http://www.flickr.com/photos/ixi1x/with/3626884946/

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt