Herning triumferer: 85 pct. af de unge får en uddannelse

Herning triumferer: 85 pct. af de unge får en uddannelse

Nye tal fra Ungdommens Uddannelsesvejledning viser, at kommunen 'stort set' har nået regeringens målsætning om, at flere skal have en ungdomsuddannelse.

HERNING: Regeringen har et mål om, at 85 pct. af en ungdomsårgang i 2010 skal have en ungdomsuddannelse. Det mål er stort set nået i Herning. I slutningen af november 2010 var 88,4 procent af alle 18-årige i Herning Kommune enten i gang med eller havde gennemført en ungdomsuddannelse eller tilknyttet grundskolen. Det viser den seneste opgørelse foretaget af Ungdommens Uddannelsesvejledning i Herning (UU-Herning).

- Vi er tilfredse med resultatet. Vi har gennem de seks år, hvor UU-Herning har eksisteret, arbejdet meget målrettet på at forbedre resultaterne i Herning. Det er sket gennem udviklingsarbejder sammen med Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR), folkeskolen, Jobcentret, ungdomsuddannelserne og produktionsskolen, men også gennem foreningen Uddannelsesby Herning, der har til formål at profilere Herning som uddannelsesby, siger centerleder Inger Veng Rasmussen.

Hun fremhæver, at Ungdommens Uddannelsesvejledning netop kan gå på tværs af forvaltninger, fordi den er en selvstændig enhed, der kan danne netværk.

- De unge møder os både i grundskolen, på 10. klassecentret og på Jobcentret. Det skaber tryghed for den unge, at der er én eller få gennemgående personer, mener Inger Veng Rasmussen.

Ungdommens Uddannelsesvejledning blev dannet i 2004 som et samarbejde mellem Herning Kommune og Ikast-Brande Kommune om vejledningsopgaven i forbindelse med en omfattende reform af vejledningsområdet. Formålet med samarbejdet var en bred, faglig fundering af uddannelsesvejledningen i en selvstændig enhed med egen ledelse.

UU skal primært have fokus på unge der har vanskeligt ved at træffe et uddannelsesvalg eller har et særligt behov for vejledning. UU har siden 2008 haft et godt og effektivt samarbejde med Jobcentret, hvor man kan møde UU i hele åbningstiden og modtage vejledning om ungdomsuddannelsesmuligheder.

For at drysse lidt malurt i Hernings triumf-bæger, så skal det lige tilføjes, at mange steder begynder mere end 85 pct. af de unge på uddannelse. Der er det ofte store frafald, der er problemet - altså at alt for få gennemfører en ungdomsuddannelse.

mou

Fakta:

  • Der er i alt 1.177 unge på 18 år i Herning Kommune. Af disse er 10 i grundskole, hvilket svarer til 0,8 procent og 58 har fuldført en ungdomsuddannelse, svarende til ca. 5 procent.
     
  • Herudover er 973 i gang med gymnasial ungdomsuddannelse, erhvervsuddannelse, den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU) eller en privat ungdoms-uddannelse, hvilket svarer til knap 83 procent. De resterende 136 unge er ikke tilmeldt uddannelse, hvilket svarer til knap 12 procent. 
  • Ungdommens Uddannelsesvejledning blev ved en lovændring i 2004 oprettet som selvstændige vejledningscentre og 21 vejledningsordninger blev samlet til en. Der er i dag 45 centre i Danmark. Heraf er 28 UU-centre drevet i samarbejder mellem flere kommuner. Der er ansat ca. 1000 UU vejledere i Danmark.
Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt