Bredt forlig om million-besparelser i Århus

Bredt forlig om million-besparelser i Århus

Ud af besparelser på 361 mio. kr. i årligt gennemsnit 2011-14 udgør besparelser på administrative og tværgående funktioner 126 mio. kr. - svarende til 35 pct. af de samlede besparelser
8. DEC 2010 22.33

ÅRHUS: Byrådet besluttede i budget 2011-2014 at give Direktørgruppen opgaven med at udarbejde anbefalinger til besparelser for i gennemsnit 361 mio. kr. årligt. Det blev samtidig vedtaget, at besparelser på kerneopgaver og borgernær service skal være mindst mulige, og at så stor en del af besparelserne som muligt skal findes på administrative og tværgående funktioner.

Direktørgruppen har løst denne opgave med de fremlagte anbefalinger, og forligspartierne kan med tilfredshed konstatere, at der i særlig grad er peget på besparelser på administrative og tværgående funktioner, samt at der i høj grad er peget på effektiviseringer frem for servicereduktioner.

30 af byrådets 31 medlemmer enedes onsdag om at bakke spareplanen op. Forligspartierne lægger vægt på, at direktørerne med deres ansvar for og kendskab til de enkelte områder står inde for, at anbefalingerne er realistiske og gennemførlige.

Borgmester Nicolai Wammen (S) siger:

- Jeg er meget tilfreds med, at vi blevet enige om at spare cirka dobbelt så meget på det administrative område, som der hidtil har været lagt op til. Det betyder, at vi får mulighed for at spare mindre på den direkte undervisning, pleje og omsorg af vores børn og ældre.

Forligspartierne er enige om at kvalitetssikre arbejdet med konkurrenceudsættelse ved dannelse af en tværgående enhed, således at der opsamles fælles erfaringer, materiale og kompetence. Enheden placeres i Borgmesterens Afdeling.

Netop den del af besparelserne, der handler om konkurrenceudsættelse, giver stor tilfredshed hos de borgerlige byråds-partier.

- Det har været en borgerlig mærkesag at undgå besparelser på kommunens kerneopgaver. Derfor er vi tilfredse med, at det er lykkedes at skabe flertal for at nedbringe besparelserne på borgernære service med op mod 47 mio. kr. ved konkurrenceudsættelse, lyder det fra Venstres politiske leder Laura Hay.

Budgetoplægget indeholder forslag til konkurrenceudsættelse på hele 250 mio. kr. Det er et historisk højt beløb, som de Konservatives politiske leder Marc Perera Christensen er tilfreds med:

- Hver en krone vi får løst opgaverne billigere med gennem konkurrenceudsættelse er en krone mindre vi skal spare på skolerne og plejen for de ældre, siger han.

De konkrete forslag sendes nu i høring frem til 17. januar. Forligspartierne vil lytte til høringssvarene og inddrage høringssvarerne og forslag i den videre politiske prioritering i forbindelse med udmøntningen af besparelserne. Forligspartierne understreger at borgerne, medarbejderne, organisationer og de politiske partier m.v. fortsat har mulighed for at komme med forslag og opfordrer i øvrigt alle til at engagere sig aktivt i høringsprocessen. Forligspartierne er desuden enige om, at såfremt der skal ændres i sparekatalogets anbefalinger, kræver det enighed mellem partierne.

Byrådet behandler forslagene til besparelser den 5. januar og endeligt den 26. januar 2011.

mou

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
DK Job
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt