KL: Gode takter i regeringens reformudspil

KL: Gode takter i regeringens reformudspil

KL anerkender regeringens udmelding om en mere inkluderende folkeskole. Det har KL længe peget på, og PISA undersøgelserne fra i går viser også netop, at succesfulde skolesystemer udskiller meget få elever til specialundervisning
8. DEC 2010 14.20

- Det er positivt, at regeringen vil give folkeskolen større frihedsgrader. PISA resultaterne viser, at vi kan og må gøre det bedre. Vi skal væk fra at gøre mere af det samme. Derfor er jeg meget glad for, at kommunerne får frihed til at afprøve nye veje, siger KL's formand Jan Trøjborg (S) til regeringens udspil til reform af folkeskolen.

- Det handler om at styrke almenundervisningen, som KL peger på i sit udspil 'Nysyn på folkeskolen'. For alle erfaringer viser, at elever, der bevarer tilknytningen til almenfællesskabet frem for at blive henvist til fx en specialklasse, har større mulighed for at gennemføre en erhvervs- eller ungdomsuddannelse.

Elever mangler kompetencer
- Jeg er enig med regeringen i, at for mange elever forlader folkeskolen uden de nødvendige kompetencer til at uddanne sig videre. Derfor vil KL skabe markante forandringer i skolens overbygning. Samtidig skal alle skolens parter indse, at skolen er alvor, og at det kræver fantasi, udholdenhed og hårdt arbejde at betræde nye veje. Alle talenter skal i spil.

Kvalitetsrapporten på skoleområdet er blevet et godt redskab for kommunalbestyrelsen. Og det vil den være i de kommende år, når kommunalbestyrelsen skal beslutte at følge op på nye veje i kommunens skolevæsen.

- KL mener ikke, der skal være enkeltrapporter på alle skoler, som regeringen forslår. Den kostbare tid på skolen skal gå til at arbejde med elevernes læring. Den skal ikke gå til unødigt bureaukrati med at udarbejde skolerapporter. Vi anerkender, at resultater skal være tilgængelige, men det er en forvaltningsopgave at sørge for det.

Positivt med 500 millioner til IT i skolen
KL er meget tilfreds med udmeldingen om en halv milliard kroner til en IT-strategi:

- Jeg hilser regeringens gode og fremadrettede udspil om at afsætte halv milliard kroner til en IT-strategi meget velkommen, fordi digitalisering i sig selv er en stor forandringsagent. Eleverne tænder på den og surfer allerede på den digitale bølge. Men der findes i dag ikke tilstrækkeligt digitalisering i folkeskolen, der kan understøtte elevernes læring. Derfor er jeg tilfreds med, at staten træder til, da rigtige investeringer på dette område helt sikkert vil medvirke til at øge elevernes læring.

- KL ser frem til drøftelser med regeringen og folkeskolens parter om den nye IT-investering. KL glæder sig også til at drøfte de nye, færre og enklere mål for elevernes læring samt hvordan forskningsmidlerne og de 100 Ph.D'ere kan anvendes bedst muligt.

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt