PISA-tal med frem- og tilbagegang

PISA-tal med frem- og tilbagegang

I både matematik, dansk og naturfag er de danske elevers resultater inden for eller over OECD-gennemsnittet
7. DEC 2010 11.12

Figuren herover viser udviklingen i Danmarks resultater i de fire runder af PISA. I læsning ligger Danmark stabilt omkring det internationale gennemsnit.

I matematik ligger Danmark lige over gennemsnittet i OECD - på trods af et fald i scoren fra 513 point i 2006 til 503 point i PISA 2009.

I naturfag har de danske elever fastholdt deres resultat fra PISA 2006, og dermed er Danmarks resultat i naturfag også inden for gennemsnittet i OECD.

De stiplede linjer i figurerne angiver, at udviklingen mellem to runder i undersøgelsen skal tages med forbehold for justeringer i testens indhold. Eleverne har i PISA 2006 besvaret flere naturfagsopgaver end ved tidligere PISA-undersøgelser, og dermed er resultaterne for 2006 ikke direkte sammenlignelige med 2000 og 2003.

Nogle opgaver går dog igen fra gang til gang, og også her viser det sig, at danske unge har forbedret kompetencerne i naturfag. Danmarks fremgang kan dermed tilskrives en kombination af ændringer i testen og bedre præstation på de spørgsmål, som går igen fra gang til gang.

Således oplyst af Skolestyrelsen.

ka

Se flere stillinger
Nyhedsbrev