Lederne er populære i Hørsholm

I en lederevaluering har lederne i Hørsholm Kommune fået en gennemsnitlig score på 5 ud af 6
7. DEC 2010 9.46

HØRSHOLM: Ledelseskvaliteten i Hørsholm Kommune er noget, alle ansatte i kommunen kan være stolte af. Det blev tydeligt i resultatet af efterårets omfattende lederevaluering. I en fortrolig undersøgelse vurderede medarbejdere, ledere og chefer deres leders kompetencer inden for en række af de ledelsesdiscipliner, der vægtes højt i Hørsholm.

Spørgsmålene i evalueringen tager udgangspunkt i kommunens værdibaserede tilgang til ledelse, hvor bl.a. medarbejdersloganet 'Her ser vi dig', er toneangivende. En leder skal have fokus på resultater og mål og formå at løse opgaverne effektivt og med høj kvalitet i både indhold og service. Samtidig skal lederen gøre sloganet 'Her ser vi dig' til virkelighed og anerkende den enkelte medarbejders ressourcer og tage afsæt i medarbejderens oplevede behov.

Forståelse for medarbejderen
Medarbejderne er derfor blandt andet blevet bedt om at vurdere, om deres leder har en god forståelse for medarbejdernes styrker og svagheder. Mere end tre ud af fire af de adspurgte er enten helt eller overvejende enige i dette.

Til spørgsmålet om lederens fokus på, at der leveres ydelser af høj kvalitet er kun 3 pct. helt eller delvis uenige og samlet set opnår kommunens ledere en score på 5,5 for denne kompetence.

- Vi har i kommunen satset hårdt på flere fronter for at skabe grobund for god ledelse og udvikling af den enkelte leders kompetencer. Resultat af evalueringen skal derfor ses som en anerkendelse af, at vi lykkes med denne indsats. Det er et flot resultat, som vi alle kan være stolte af, siger kommunaldirektør Jens-Jakob Jakobsen.

Vigtigt fokus på lederevaluering trods sparetider
Hørsholm Kommune er midt i en sparetid, men i erkendelse af, at god ledelse er med til at skabe trivsel og resultater for både borger og medarbejdere, fastholdt direktionen beslutningen om at gennemføre lederevalueringen.

Borgmester Morten Slotved (K) mener, at det er vigtigt at satse på lederudvikling:

- I en tid, hvor vi kæmper med økonomiske udfordringer, er gode ledere, der formår at lede, inspirere og udvikle vores dygtige medarbejdere, alfa og omega for at udvikle servicen til borgerne yderligere. Lederevaluering er derfor et værdifuldt redskab til at vise, hvor den enkelte leder bør udvikle sig og hvordan vi som arbejdsplads kan støtte den udvikling.

En svarprocent på 90 pct. viser, at denne holdning deles af kommunens ansatte.

Hørsholm Kommunen har i mange år arbejdet målrettet på at udvikle ledelseskompetencerne hos den enkelte leder. Det er sket gennem lederudviklingsforløb, ledernetværk og obligatorisk lederuddannelse på min. diplomniveau for alle ledere.

Alle ledere i kommunen er evalueret af deres medarbejdere, nærmeste chef og dem selv. Scoren er givet på en skala, der graduere fra Helt uenig (1) til Overvejende enig (5) og Helt enig (6).

Der er spurgt ind til lederens kompetencer indenfor følgende 4 kategorier:
1. Min leder viser hvor vi skal hen og hvordan vi kommer derhen (medarbejderscore: 5,1)
2. Min leder kommunikerer klart og tydeligt (medarbejderscore: 5,1)
3. Min leder ser og hører mig og mine kollegaer (medarbejderscore: 5,0)
4. Min leder har fokus på de ydelser, vi leverer og sikrer en høj kvalitet i ydelserne (medarbejderscore: 5,3)

tj

 

Se flere stillinger
Nyhedsbrev