Nu har 31 kommuner styr på klimastrategien

Nu har 31 kommuner styr på klimastrategien

Strategisk planlægning og tværgående initiativer er nogle af de vigtigste hovedområder for kommunernes indsats for klimatilpasning, peger to nye rapporter fra Skov og Landskab på
6. DEC 2010 15.15

Klimatilpasning i kommunerne handler først og fremmest om at håndtere øgede mængder vand i form af hyppigere ekstremregns- og stormflodshændelser og højere vandstand.

Da klimatilpasning kan være omkostningstungt, anbefaler Skov og Landskab, at klimatilpasning indarbejdes i den almindelige vedligeholdelse og løbende planlægning af kommunernes aktiver.

Der er endvidere behov for, at klimatilpasning udføres både på tværs af fagområder, men også kommunegrænser, da klimaforandringerne rammer mange sektorer også på tværs af kommunegrænser. Det konkluderer to rapporter om kommunernes klimatilpasning i Danmark, som Skov og Landskab under Københavns Universitet har på udgivet på initiativ af Energistyrelsens Videncenter for klimatilpasning og finansieret af Koordinationsenhed for forskning i klimatilpasning (KFT).

Rapporterne peger også på værktøjer som kortlægning og analyser samt implementering af klimatilpasningstiltag blandt de vigtigste tiltag i kommunernes indsats for klimatilpasning.

Rapporterne er bl.a. baseret på den spørgeskemaundersøgelse vedrørende kommunernes klimatilpasningsindsats, som Videncenter for klimatilpasning gennemførte i foråret 2010, og en videre analyse af ti udvalgte kommuners klimatilpasningsstrategier samt interviews med fem udvalgte kommuner.

I spørgeskemaundersøgelsen svarede 31 kommuner, at de har udarbejdet en strategi/plan for klimatilpasning, der beskriver mål, indsatsområder og midler for at håndtere klimaforandringernes konsekvenser.  

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt