KL: Udspil om førtidspension er godt, men ikke nok

KL: Udspil om førtidspension er godt, men ikke nok

KL er enig med regeringen i, at færre skal have tilkendt førtidspension og fleksjob, og regeringens forslag om et udviklingsforløb for unge er et godt forslag. Det samme er forslaget om ændringer i fleksjobordningen

Begge forslag flugter godt med KL's udspil om førtidspension og fleksjob fra august. Men initiativerne kan ikke stå alene. Der skal mere til.

- Det er ikke nok blot at regulere på reglerne. Hvis der for alvor skal bremses op for tilgangen til førtidspension og fleksjob, så er der behov for en sammenhængende indsats, hvor alle bidrager - ikke mindst sundhedssystemet og arbejdsmarkedet, siger Erik Nielsen (S), formand for KL's Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg.

- For kommunen kan ikke klare det alene. Det er jo et faktum, at fx psykisk sygdom ikke forsvinder, fordi en psykisk syg får tilknyttet en coach eller en kontaktperson. Der dukker heller ikke lige pludselig et job op, siger Erik Nielsen.

KL understreger, at de gode takter i regeringens udspil, ikke er gratis.

- Hvis det her skal virke, så skal der afsættes de fornødne midler. Gode udviklingsforløb, der skal dæmme op for førtidspension, koster penge, siger Erik Nielsen.

KL er meget skeptisk over for, at regeringen vil nedsætte den statslige refusion for nye førtidspensioner fra de nuværende 35 pct. til 20 pct. Forslaget kommer få dage efter, at regeringen har fremsat lovforslag om nedsættelse af statens refusion af kommunernes udgifter til arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge og kontanthjælp - et forslag som flytter store milliardbeløb rundt mellem de offentlige kasser.

En lavere refusionsprocent på førtidspension vil især ramme de kommuner, som har forholdsvis mange førtidspensionister på grund af den lokale erhvervs- og uddannelsesstruktur.

- Regeringens appetit på at nedsættes refusionsprocenterne er for stor. Så længe det ikke er dokumenteret, at der kan findes en udligningsmæssig løsning på de økonomiske skævheder, som en så stor refusionsnedsættelse fører til, så er KL imod forslaget. Det er uacceptabelt, hvis der fører til, at kommuner, som i forvejen er ramt af høj ledighed, rammes endnu mere og må forringe servicen til borgerne, siger Erik Nielsen.

mou

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt