Thisted vedtager ny skolestruktur

Byrådet har nu endeligt vedtaget en ny struktur for skole- og dagtilbudsområdet. Det betyder, at i alt tre skoler, fire skoleafdelinger og fire børnehaver bliver lukket. Samtidig oprettes en ny skole, i stedet for to af de lukkede skoler

THISTED: Gennem de sidste ni måneder - siden marts måned - har byrådet arbejdet intenst med de udfordringer, som både et faldende børnetal og en stram økonomi har givet.

Børne- og Familieudvalget har hele foråret arbejdet med forskellige forslag, og hen over sommeren blev det samlede byråd involveret. I august sendte byrådet et forslag til den nye struktur i offentlig høring, med henblik på at involvere borgene og få en bred og saglig debat, hvor alle parter fik mulighed for at blive hørt.

I løbet af den otte uger lange høringsperiode, er der i alt kommet 89 høringssvar fra både forældre, skolebestyrelser og institutioner, som har været i spil i det ændrede strukturforslag.

Onsdag kunne processen så afsluttes med byrådets vedtagelse af ny struktur for skole- og dagtilbudsområdet.

Det indebærer, at i alt tre skoler, fire skoleafdelinger og fire børnehaver bliver lukket. Samtidig oprettes en ny skole, i stedet for to af de lukkede skoler. Derudover sker der en række tilpasninger på flere andre skoler.

Ændringer på skoleområdet træder i kraft fra 1. august 2011, mens ændringerne på daginstitutionsområdet allerede træder i kraft fra 1.april 2011 eller snarest.

Thisted Kommune har et faldende børnetal. Derfor vil skolevæsenet få 100 færre elever hvert år frem mod skoleåret 2014/15. Rammebesparelsen for skole- og dagtilbudsområdet er på i alt 13,6 mio. kr.

mou

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev