Så skal der søges om at blive europæisk kulturhovedstad

Så skal der søges om at blive europæisk kulturhovedstad

Det er ganske vist først i 2017, Danmark skal være vært for en kulturhovedstad, men allerede nu går Kulturministeriet i gang med at indkalde ansøgninger fra byer med dén ambition

ÅRHUS / SØNDERBORG / ESBJERG: Danmark har én gang før prøvet at være vært for den europæiske kulturhovedstad. Det var i 1996, da København fik titlen af EU's kulturministre.

I 2017 er det igen Danmarks tur til at være værtsnation for en europæisk kulturhovedstad. Derfor opfordrer Kulturministeriet nu de byer i Danmark, som ønsker at kandidere til titlen Den Europæiske Kulturhovedstad 2017, til at gå i gang med at forberede en ansøgning.

De byer, som er interesseret i at kandidere til titlen, kan få nærmere information på et informationsmøde, som Kulturministeriet holder i København ultimo februar 2011. Der kommer nærmere om det på Kulturministeriets hjemmeside i løbet af denne måned.

To entusiastiske kandidater - mindst
Som tidligere omtalt her på dknyt, så har flere byer luftet forhåndsinteresse. Både Århus, Sønderborg og Esbjerg har haft næsen mere eller mindre fremme. Århus har nok haft den længst fremme og har ligefrem ansat Trevor Davies som leder af 'Århus 2017-projektet'.

Trevor Davies var også leder af projektet, da København i 1996 var kulturhovedstad. Han anslår, at der skal satses 300-500 millioner. Heraf forventes staten, Region Midtjylland og Århus Kommune at skulle stille med hver en trediedel.

Men også Sønderborg har store ambitioner. Kommunen har ligefrem indledt et samarbejde med Landdagen i Kiel, der varmt støtter Sønderborgs kandidatur. Ideen er, at det vil være en  enestående chance for den dansk-tyske region til at vise Europa og resten af verden, at to kulturer kan samarbejde, selv om det ikke altid har været sådan.   

Formålet med begivenheden Den Europæiske Kulturhovedstad er at fremhæve de europæiske kulturers rigdom og mangfoldighed samt deres fælles træk og medvirke til at give de europæiske borgere større forståelse for hinanden. EU's Ministerråd er den eneste institution, som har ret til at udpege den europæiske kulturhovedstad. Titlen gælder for et år.

Medlemsstaterne i EU får efter tur værtskabet for en europæisk kulturhovedstad mellem 2007 og 2019. Rækkefølgen er besluttet af medlemsstaterne. Hvert år skal to byer i forskellige medlemslande have titlen.

Selvom titlen Den Europæiske Kulturhovedstad gælder en by, kan den omkringliggende region inkluderes i programmet. Danmark bliver værtsland sammen med Cypern for hver sin europæiske kulturhovedstad i 2017.

mou

Læs mere om ansøgninger til Europæisk Kulturhovedstad

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt