Nu kører forhandlingsmøllen - 50 møder inden jul

OK 11 KL og de faglige organisationer er gået i gang med forhandlingerne om OK 11 - og det er et større puslespil med mange møder og mange agerende
1. DEC 2010 5.50

Inden 1. april 2011 skal alle brikker gerne være faldet på plads og der skal være opnået enighed mellem KL og de faglige organisationer om indholdet af de nye overenskomstere. Alene inden jul er planlagt omkring 50 forhandlingsmøder for at sikre, at alle organisationer har været ved bordet.

I alt er der tale om cirka 200 overenskomster og aftaler på det kommunale område, der skal fornys. I store træk er der tale om, at forhandlingerne falder i to afdelinger: De generelle krav, og de specielle krav.

De generelle krav omfatter løn- og ansættelsesforhold, der gælder for alle kommunalt ansatte uanset faggruppe - som f.eks. lønregulering, ferie og barsel. De krav forhandles med forhandlingsfællesskaberne KTO og Sundhedskartellet.

De specielle krav omhandler løn- og ansættelsesforhold i de enkelte faggruppes egne overenskomster. De specielle krav forhandles ved organisationsforhandlingerne med de enkelte faglige organisationer, eksempelvis LC, AC og FOA.

Generelle lønstigninger og reguleringsordning forhandles med KTO, mens lokal løn og arbejdstid forhandles med de enkelte organisationer eller med flere organisationer i fællesskab.   

Parternes krav
KL opgør sine krav i de tre overordnede temaer: Ansvarlig økonomi, modernisering af lokal løn og forenkling af reglerne i overenskomsterne, særligt om arbejdstid.

For de mange faglige organisationer er der tale om et mere broget billede. Men ifølge det overblik, KL har dannet sig, så har alle organisationer rejst krav om forbedringer af løn og pension i overenskomsterne.

Mange organisationer har også rejst krav om nye midler til lokal løndannelse. Kravene er dog ofte suppleret af krav om yderligere procedureregler, og ikke mindst er det et gennemgående krav, at der ønskes etableret en garanti for udmøntning af tilbageløbsmidler. Det drejer sig lidt forenklet sagt om en garanti for, at midler der én gang er afsat til lokalløn i overenskomstrammen, også bruges til det, selvom de endnu ikke er udmøntet i konkrete lønforhøjelser.

Også arbejdstid og efteruddannelse ser ud til at komme til at fylde i forhandlingerne. Organisationerne har generelt krævet  om en højere ulempebetaling og bedre beskyttelse af de ansattes fritid. Ret til kompetenceudvikling og efteruddannelse er krav, der også er gennemgående.

Næsten kun månedslønnede
Stort set alle medarbejdere - undtaget vikarer, der er timelønnede - er ansat på månedsløn. Dertil kommer, fremhæver KL, en række gunstige vilkår for fælles for de månedslønnede -  bl.a. opsigelsesvarsler som funktionærer og løn under sygdom og barsel.

Den nuværende lønsum for de i alt 453.277 kommunalt ansatte er på 167,6 mia. kr.

Det svarer til en gennemsnitsløn på 369.833 kr. om året eller 30.819 kr. pr. måned.

mou

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt