Nu kommer der styr på sundhedsdata i kommunerne

Kommunerne får fra i dag adgang til datamarkedet, KØS, hvor de kan sammenholde sundhedsdata om deres egne borgere med oplysninger fra regionen
KORT NYT26. NOV 2010 10.35

Dermed får kommunerne mulighed for at sammenligne sig med hinanden om eksempelvis baggrunden for genindlæggelser.

Og det bliver muligt for kommunerne at lave mere detaljerede sammenligninger af sig selv på sundhedsområdet, både med de andre kommuner og internt i de enkelte kommuner mellem sammenlignelige institutioner, oplyser Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

For eksempel kan en kommune nu slå op:

* Hvor mange af kommunens borgere bliver genindlagt i forhold til i andre kommuner?
* Hvor store omkostninger har kommunen til færdigbehandlede patienter på psykiatriske hospitaler?
* Hvor mange ældre bliver indlagt pga. eksempelvis væskemangel fra de forskellige plejedistrikter i kommunen?

KØS - mindre mundret kaldet KommunalØkonomisk Sundhedsinformationsgrundlag - er et nyt system, som kommunerne nu har adgang til. Det fungerer som et datamarked, hvor kommunerne kan sammenholde sundhedsdata fra regionerne med kommunernes egen indsats på sundhedsområdet.

tj
 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt