Den åbne plads at samles på

Den åbne plads at samles på

Aabenraa-bydelen Høje Kolstrup får nu plads til grillpladser, udendørs værksteder, stisystemer samt i det hele taget kulturel og idrætslig udfoldelse på mange planer
24. NOV 2010 11.45

AABENRAA: Lokale- og Anlægsfonden har bevilget 2.920.000 kr. til en aktivitetsplads ved Agora-Hallen i Aabenraabydelen Høje Kolstrup. Aktivitetspladsen vil binde idrætshal, stisystemer, skole og områdets natur sammen og give mulighed for både idræts- og kulturaktiviteter.

Mulighederne for udendørs aktivitet i nærheden af idrætsanlæggene begrænser sig ofte til lidt fodbold eller streetbasket med en enkelt kurv. Dermed mangler mulighederne for at skabe mere liv omkring idrættens byggerier og mere spontant selvorganiseret idræt og leg.

I Aabenraa bliver det anderledes, skriver Lokale- og Anlægsfonden.

Som et led i at skabe nyt liv i idræts- og kulturcentret Agora-Hallen fra 1976 bliver der udenfor hallen anlagt en aktivitetsplads med boldbane, et område til skatere og en større legeplads med kunststofbakker, forhindringsbaner og klatrestativ. Det bakkede terræn ved Agora-Hallens østlige ende bliver udnyttet til en BMX-bane. Overdækkede opholdsområder bliver udstyret med pit-stops med udstrækningsredskaber og opbevaringsbokse til fx løberes og cyklisters overtøj. Opholdsområderne kan dog også benyttes som grillpladser til mere afslappede, sociale ophold.

Ved Agora-Hallens bagside etableres en kulturplads med scene og tilskuerpladser, der grænser helt op til idrætshallens dobbeltporte. Dermed kan kulturplads og idrætshal spille sammen og udnyttes ved forskellige begivenheder. De eksisterende værksteder i Agora-Hallen skal igen benyttes, og en del af værkstedsaktiviterne vil kunne foregå under hallens store tagudhæng, så håndværk og håndarbejde kan blive en del af de udendørs aktiviteter. Hele området omkring hallen bliver bundet sammen af stisystemer, der motiverer til aktiv brug med løbestier og forhindringsbaner.

Sammenhæng med større byudviklingsprojekt
Agora-Hallen bliver også forbedret indvendigt. En ny facade inviterer indenfor til en aktivitetskorridor, der åbner hallen op, så man kan kigge igennem den og følge med i alle aktiviteter. Hallen får også nye aktiviteter med futsalbane midt i aktivitetskorridoren, klatrevæg og fitness i den tidligere teaterrotunde.

Projektet vil blive realiseret i sammenhæng med et større byudviklingsprojekt for hele det sociale boligbyggeri med multikulturelt islæt. I den forbindelse vil de bedre muligheder for både aktiviteter og mødesteder til socialt ophold være en værdifuld forbedring for området. I alt vil projektet koste ca. 13,1 mio. kr. at etablere. Aabenraa Kommune har bevilget 3.955.500 kr. Dertil kommer Lokale- og Anlægsfondens støtte på 2.920.000 kr. Realdania har også støttet projektet.

- Det er et spændende projekt, som vi nu efter flere års planlægning kan virkeliggøre. Vi forventer at hele projektet står færdig i slutningen af 2011. Projektet vil give Høje Kolstrup et fantastisk løft, og de nye aktivitetetsmuligheder vil trække borgere fra hele Aabenraa til Høje Kolstrup," udtaler formand for Plan og Trafikudvalget i Aabenraa Kommune, Jan Riber Jakobsen (K).

Torben Frølich, direktør i Lokale- og Anlægsfonden, siger om projektet:

- Agora betyder på græsk 'den åbne plads at samles på', og det er således et meget passende navn til et projekt, der tager alvorligt fat på at skabe aktiviteter på arealerne udenom en idrætshal og ikke kun indeni. Projektets anden store kvalitet er, at det bygger ovenpå den igangværende boligsociale indsats i Høje Kolstrup og vil med bl.a. flere mødesteder øge områdets kvalitet for beboerne."

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt