Holstebro kan spare 26 millioner om året ved at skære ned på CO2

Klimaklyngen ClimateCircle barsler med en strategisk energiplan, som giver en besparelse på 26 mio. kr. om året i Holstebroområdet

HOLSTEBRO: Ved at investere i vedvarende energi kan CO2-udledningen reduceres med 50 pct. frem til 2025. Samtidig kan der opnås en årlig selskabsøkonomisk besparelse på 26 mio. kr. Det er visionen i en strategisk energiplan for udbygningen af niveauet for vedvarende
energi i det geografiske område, der dækkes af Holstebro Kommune.

Energiplanen offentliggøres nu af klimaklyngen ClimateCircle og bygger bl.a. på helt aktuelle energidata,
der er indsamlet og bearbejdet af firmaet Ea Energianalyse.

- Den strategiske energiplan er et pejlemærke for, hvordan vi i vores kommune kan komme videre med investeringer i produktion af vedvarende energi og reducere udledningen af CO2. Planen skal bruges som inspiration til, at vi alle trækker i samme retning for at få energi- og miljøhensyn og økonomisk rentabilitet til at gå op i en højere enhed. Og den er frem for alt et værktøj, som interessenterne inden for energiproduktion kan bruge til at sætte konkrete projekter i gang, siger direktør i ClimateCircle, John Sohn.

Han peger på, at der er tre helt afgørende forudsætninger, der skal opfyldes, for at energiplanens vision om reduktion i udledningen af CO2 og besparelser i kroner kan blive
til virkelighed.

- Megawatt-effekten fra vindmøller skal tredobles. Oliefyr skal erstattes af jord- og solvarme, og produktionen af biomasse (bl.a. træflis og halm) skal øges. Det er de tre
områder, der virkelig batter noget i den sammenhæng. Derudover er der gevinster at hente ved bl.a. energibesparende foranstaltninger og udbygning af fjernvarme.

Et stærkt grundlag
45 pct. af energiforbruget i Holstebro Kommune kommer i dag fra vedvarende energi. Dermed har Holstebro en topplacering blandt kommunerne i Region Midtjylland. Det høje niveau for vedvarende energi skyldes især udnyttelse af biomasse og affald.

- Vi har både teknologisk og geografisk et stærkt grundlag for den fremtidige udvikling inden for vedvarende energi. Ingen andre steder i Danmark er der på ét sted samlet så
megen viden om vedvarende energiteknologi og så mange fysiske anlæg til produktion af vedvarende energi som i Nupark-området. Det giver os et godt afsæt til at sætte fælles mål og føre visionen i den strategiske energiplan ud i livet.

Klimaklyngen ClimateCircle er et offentligt/privat samarbejde, der er støttet af Region Midtjylland og Vækstforum i regionen.

Klimaklyngen består af Holstebro Kommune, Vestforsyning A/S, nomi i/s, Maabjerg BioEnergy, Dong Energy og Nupark Innovation A/S.

Formålet med ClimateCircle er bl.a. at sikre, koordinere og udbygge samarbejdet om at øge anvendelsen af vedvarende energi.

ClimateCircle har fysisk til huse i udviklingsparken Nupark i Holstebro, der indeholder mere end 100 virksomheder, hvoraf mange har miljø- og energiområdet som deres
kernekompetencer.

Læs mere på www.climatecircle.dk

tj

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt