DA-rundspørge: Fleksjob fortrænger ordinære job

DA-rundspørge: Fleksjob fortrænger ordinære job

Fleksjob-ordningen skulle styrke det sociale aspekt på arbejdsmarkedet, men har ifølge mere end halvdelen af landets jobcenterchefer mere eller mindre skiftet det frivillige ud med det statsfinansierede

Mens der er skabt flere end 50.000 fleksjobs, så er der samtidig forsvundet mange jobs, hvor handicappede eller langvarigt syge var beskæftiget. Det skriver Dansk Arbejdsgiverforenings nyhedsbrev, Agenda, på baggrund af en rundspørge.

For otte år siden var omkring 335.000 medarbejdere ansat i helt almindelige job på de danske arbejdspladser, selv om de havde enten handicap eller langvarige helbredsproblemer - uden statsstøtte.

Men i takt med, at antallet af personer i fleksjob blev mere end fordoblet og nærmede sig de aktuelle 53.000 personer i et fleksjob, raslede de ordinære job til personer med helbredsproblemer ned til under 300.000. 

Mere end halvdelen af landets jobcenterchefer mener, at fleksjobordningen i større eller mindre grad har fortrængt ordinære job besat af personer med længerevarende helbredsproblemer eller handicap på arbejdsmarkedet.

Det viser en rundspørge foretaget af Agenda. 57 jobcenterchefer har givet deres svar, og 19 pct. svarer, at fortrængningen er sket i mindre grad, 28 pct., at det er sket i nogen grad, og 11 pct. i høj grad.

- Der har altid været taget masser af skånehensyn på de danske arbejdspladser helt frivilligt. Indførelsen af fleksjobordningen førte til, at en del af dette frivillige engagement blev afløst af et statsfinansieret. I mange af de fleksjob, som er blevet bevilget, er medarbejderen gået direkte fra et job til et fleksjob på samme virksomhed. Det siger Kasper D. Kyed, jobcenterchef i Holbæk.

Han tilføjer dog, at der i dag er strammet op omkring tilkendelsen af fleksjob.

32 pct. af jobcentercheferne afviser blankt, at fleksjob fortrænger de ordinære job. Det gælder bl.a. Anne Haarløv, jobcenterchef i Roskilde, der afviser, at fleksjobordningen skulle have begrænset et frivilligt engagement hos virksomhederne i hendes kommune.

- Fleksjobordningen er så god, at fandtes den ikke, så måtte vi opfinde den. Jeg tror, at man skal være meget naiv, hvis man tror, at arbejdsgiverne ville ansætte disse mennesker, hvis vi afskaffede fleksjobordningen. Jeg tror, at udstødningen fra arbejdsmarkedet bare ville blive endnu større, siger hun til Agenda.

mou

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt