Jobcenter København gennemgår 600 sygedagpengesager

Beskæftigelsesministeren har bedt kommunerne om at genoptage de sager, hvor anden aktør har truffet afgørelse om ophør af sygedagpenge
16. NOV 2010 14.23

KØBENHAVN: Det sker på baggrund af Ankestyrelsens afgørelse om, at anden aktør ikke har bemyndigelse til at beslutte, om borgeren skal have sygedagpenge eller ej.

Jobcenter København har gennemgået de aftaler, som er indgået med eksterne vikarbureauer i perioden 2007-2010 for at vurdere, i hvilket omfang der er truffet afgørelser om retten til sygedagpenge, som må anses for at være ugyldige. Det skriver Københavns Kommune.

I København er medarbejderne fra de eksterne vikarbureauer fysisk placeret i jobcentret, og underlagt de administrative retningslinjer, og den praksis der er gældende for øvrige medarbejdere.

Alligevel har Jobcenter København besluttet at genoptage 600 sager, fordi jobcentret har vurderet, at aftalen med det eksterne vikarbureau ikke er i fuld overensstemmelse med Ankestyrelsens principafgørelse.

Jobcenter København har allerede udsendt breve til de pågældende borgere. Inden årets udgang har jobcentret truffet nye afgørelser i alle sagerne. I de situationer hvor behandlingen af sagen fører til, at jobcentret ændrer afgørelsen, så vil der samtidig blive taget stilling til den periode, hvor borgeren har ret til sygedagpenge.

Ankestyrelsens principafgørelser tager udgangspunkt i den lovgivning, der var gældende før 6. juli 2009, hvor der kom nye regler på området.

 tj

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev