Ny teknologi forvandler affald til værdifuld ressource

Ny teknologi forvandler affald til værdifuld ressource

Med det fireårige forskningsprojekt REnescience er DONG Energy med til at revolutionere vores syn på affald og nyttiggøre det som ny energikilde til brug i fremtidens CO2-neutrale samfund
16. NOV 2010 13.31

KØBENHAVN: REnescience-forsøgsanlægget står ude på Amagerforbrændingen. Her omdanner man tonsvis af almindeligt husholdningsaffald vha. enzymbaseret teknologi - bl.a. til en flydende, energirig væske med en vifte af helt nye og fleksible anvendelsesmuligheder på energiområdet.

Energimassen kan f.eks. anvendes til biogas, el, varme eller brændstof til transportsektoren - alt efter, hvilke energiformer markedet efterspørger. Det fortæller DONG Energy i en pressemeddelelse.

På REnescience-anlægget koger man det usorterede husholdningsaffald i stedet for som traditionelt at brænde det. Efter 20-30 min. ved små 100 grader er alt organisk affald blødgjort. Herefter sies der vand fra, massen nedkøles til 50-60 grader, og så tilsættes enzymer. Efter 10-20 timer udskilles "energisuppen" - den flydende, brune affaldsmasse, der indeholder de organiske bestanddele.

De uorganiske dele - glas, jern og metal - sies fra og sendes til genanvendelse, så også her kan samfundet spare på ressourcerne. Ligeledes kan affaldets plastikdele genanvendes el. bruges til produktion af el og varme.

Ved at anvende REnescience-teknologien i affaldshåndteringen, får man en bedre udnyttelse af affaldet - også selvom folk måske ikke har sorteret det særlig godt. Såvel den organiske som den uorganiske del har store og hidtil usete genanvendelsesmuligheder efter en tur gennem forsøgsanlægget. Udover den værdi de nye energikilder skaber, sparer man også store beløb, fordi man ikke længere behøver at sortere affaldet så grundigt.

Med REnescience-metoden opnår man en bedre udnyttelse af energiindholdet i affaldet end ved konventionel forbrænding:

- Putter man 100% energi ind, får man max. 25% energi ud som strøm ved traditionel forbrænding. Fra REnescience-anlægget får man helt op til 47% ud af den energi, man putter ind, forklarer afdelingsleder Erik Ravn Schmidt fra DONG Energy.

Det helt særlige ved energisuppen og plasten er, at man kan lagre og gemme den - til behovet for ny energi opstår. Vha. forskellige teknologier kan det så omdannes til f.eks. el, varme, biogas, bioethanol el. benzin. Denne indbyggede fleksibilitet gør f.eks. metoden til en perfekt medspiller til vindmøllerne, når vi i fremtiden skal gøre os uafhængige af olie, kul og gas.

Forsøgsanlægget fodres med 800 kg i timen, men målet er at udvikle et kommercielt anlæg med eksportpotentiale, der kan håndtere og omdanne helt op til 30 tons husholdningsaffald i timen. Senest har Energistyrelsen givet tilsagn om 22 mio. kr. i støtte til videreudvikling af det grønne projekt.

mou

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev