Jobcentre nedprioriterer førtidspensionister

Medarbejdere i tre jobcentre oplever et stort tidspres i arbejdet med beskæftigelsesindsatsen for handicappede. Det betyder, at indsatser, der er underlagt tidsrammer og statslig refusion til kommunen, prioriteres først

Det kan gå ud over fagligheden og kvaliteten i den indsats,der ydes for at få borgere med handicap i arbejde. SFI har interviewet 12 medarbejdere i tre jobcentre om deres syn på beskæftigelsesindsatsen over for sygedagpengemodtagere og førtidspensionister med handicap, skriver forskningsinstituttet.

Medarbejderne oplever, at de er underlagt et meget stort tidspres i deres sagsbehandling. I sygedagpengesager er det bl.a. et lovkrav, at kommunen skal følge op inden for 9 uger. Desuden er statens refusion til kommunen på 65 pct., hvis den sygemeldte er kommet i aktivering, men kun 35 pct., hvis den sygemeldte ikke er. Det medfører, at medarbejderne prioriterer ressourcerne på at få de sygemeldte i aktivering eller i job. Og det tager ressourcer fra andre tiltag.

De interviewede fortæller, at beskæftigelsesindsatsen over for førtidspensionister bliver nedprioriteret. Der er ikke ressourcer til opsøgende arbejde over for denne gruppe. Indsatser afhænger af initiativ fra førtidspensionisterne selv. Men jobcentermedarbejderne mener, at netop det oplysende og opsøgende arbejde vil kunne styrke førtidspensionisternes tilknytning til arbejdsmarkedet.

Undersøgelsen viser også, at medarbejderne på de tre jobcentre ikke altid har kendskab nok til de forskellige handicapkompenserende ordninger, og hvordan de kan bruges. Ofte anvender de kun få af ordningerne.

Alt i alt efterlyser medarbejderne på jobcentrene flere ressourcer til at kunne løfte deres beskæftigelsesfremmende indsats og kvaliteten af den.

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev