Region Midtjylland gjorde budget-regning uden vært

Region Midtjylland budgetterede med ændrede bloktilskuds-regler - som regeringen ikke har gennemført - og må nu spare 192 mio. kr. for 2011 og frem og yderligere 263 mio. kr. i 2012 og frem
5. NOV 2010 6.32

MIDTJYLLAND: Udgifterne til blandt andet ny dyr medicin,  nye behandlinger og manglende indtægter fra behandling af patienter fra andre regioner, bliver ved med udfordre Region Midtjyllands økonomiske formåen. Den økonomiske ubalance er forværret i løbet af det seneste kvartal og der er ikke længere sporbar vilje i Regeringen til at rette op på kriterier for fordeling af bloktilskud, lyder det fra regionen.

Region Midtjylland får størstedelen af sin økonomi fra staten i form af bloktilskud. Region Midtjylland har imidlertid længe påpeget, at fordelingsnøglen er urimelig, og koster regionen 193 mio. kr. årligt. I forventning om, at Regeringen ville rette fordelingsnøglen, har partierne bag budgetforligene i 2010 og 2011, budgetteret med en stigning i bloktilskuddet på 193 mio. kr.

Men det nødvendige lovforslag er ikke optaget på regeringens lovprogram for 2010/2011 til trods for, at det har været i høring ved årsskiftet 2009/2010. For Region Midtjyllands økonomi betyder det dermed 193 mio. kr. i manglende indtægter.

Dertil kommer, at det kommunale grundtilskud pr. indbygger ændres til aktivitetsbestemt medfinansiering. Som den eneste region, bliver Midtjylland ramt økonomisk af omlægningen. Tabet er på 70 mio. kr. årligt.

Intet svar
Det manglende bloktilskud og kommunernes omlægning udgør tilsammen 263 mio. kr., mens øvrige stigende udgifter til blandt andet ny dyr medicin, nye behandlinger og manglende indtægter fra behandling af patienter fra andre regioner, runder 192 mio. kr.

- Borgere og medarbejdere i landets næststørste region har virkelig brug for at få rettet de urimelige bloktilskudskriterier til, så regionen får den finansiering regionen har krav på. Hverken mere eller mindre, siger Bent Hansen (S).

På vegne af regionsrådet har Bent Hansen derfor 11. oktober skrevet til Indenrigs- og sundhedsministeren om det 'manglende' lovforslag.

I brevet beder Region Midtjylland blandt andet om svar på, hvad ministeren vil gøre for, at regionerne får lige muligheder for at drive sundhedsvæsenet - og hvad han vil gøre for, at Region Midtjylland ikke bliver ramt økonomisk af lovforslaget om den kommunale medfinansiering. Ministeren har endnu ikke svaret på henvendelsen.

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt