Dårligere kommunal service

Seks ud af ti medlemmer af landets kommunalbestyrelser mener, at servicen i deres kommune bliver markant dårligere næste år
25. OKT 2010 6.30

Ifølge en ny undersøgelse, der er gennemført blandt medlemmer af kommunalbestyrelserne efter, at de kommunale budgetforhandlinger i oktober var faldet på plads, mener seks ud af ti byrådsmedlemmer, at servicen i deres kommune næste år bliver dårligere eller sågar meget dårligere end i dag.

Og forringelserne rammer over hele landet. I 68 ud af 98 kommuner forudser et flertal af medlemmerne i kommunalbestyrelserne, at borgerne næste år vil opleve ringere service. Det viser undersøgelsen, der er foretaget af TNS Gallup for LO.

Kun hver 20. kommunalpolitiker erklærer, at serviceniveauet alt i alt bliver lidt bedre næste år.
Og det er vel at mærke politikere på tværs af partiskel, der varsler forringelser af den kommunale service. Således siger knap 8 ud af 10 socialdemokratiske lokalpolitikere, at borgerne i deres kommune næste år kan forvente meget dårligere eller dårligere service. Blandt Venstres byrådsmedlemmer er tallet 4 af 10, mens det for de konservative gælder næsten lige så mange - nemlig 36 pct.

cgt

Se flere stillinger
Nyhedsbrev