Anbragte børn lider under søskendetab

De anbragte børn har mistet deres netværk og bør sikres samvær med søskende, mener Børnerådet
KORT NYT14. OKT 2010 6.48

Søskende, der skal anbringes udenfor deres eget hjem, skal så vidt muligt anbringes sammen, siger loven. Alligevel bliver omkring en trediedel af de anbragte børn adskilt fra deres søskende. Og det koster ofte kontakten, fordi der er meget forskellig praksis i kommunerne for samvær mellem søskende, skriver Kristeligt Dagblad.

Børnerådet mener, at det er helt uholdbart, for der er tale om udsatte børn, der i forvejen har svage netværk og færre venner end jævnaldrende.

- Det er helt afgørende, at der følger en vejledning med, så det bliver klart for kommuner, institutioner og plejefamilier, hvem der har ansvaret for samværet, hvem der skal sørge for transport, og hvem der skal betale. Samtidig skal der sikres ordentlige rammer. Institutionerne skal for eksempel geares til at rumme overnattende søskende, så besøg ikke bare begrænses til et par timer, siger formand for Børnerådet Lisbeth Zornig Andersen til avisen.

mou

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt