Sociale klausuler er fremtiden i København

Sociale klausuler er fremtiden i København

Erhvervslivet skal tage en del af ansvaret for at skaffe praktikpladser til de unge, derfor er kommunen begyndt at benytte sociale klausuler ved udbud til private firmaer. Vejledning fra minister om klausuler lader stadig vente på sig

Af Thomas Jensen

Københavns Kommune opretter fra 2010-2013 500 ekstra praktikpladser på kommunale arbejdspladser. Men det private erhvervsliv skal også på banen. Efter juridiske tovtrækkerier og modstand fra tidligere undervisningsminister Bertel Haarder (V) er der kommet mere venlige toner fra den nye minister Tina Nedergaard (V) for at få det private erhvervsliv til at tage deres del af ansvaret.

- Kommunen har ikke længere mange ansatte til at tage sig af driften på det tekniske område eller håndværkere ansat til at tage sig af opgaverne. Derfor vedtog vi i juni at indføre klausuler ved udbud af offentlige opgaver, fordi unges uddannelse er et fælles ansvar, som også det private erhvervsliv må tage del i, siger overborgmester Frank Jensen (S) til dknyt.

Regeringen har rykket sig - og et ok fra EU
Det er ikke i strid med EU-lovgivningen, at kommuner kræver praktikpladser - og overenskomster - hos firmaer, der vil arbejde for dem. Det kom på plads i maj, hvor det kom igennem lovmaskineriet i EU-Kommissionen.

Af svaret fremgår det også, at kommunerne ikke kan stille krav om praktikpladser, der rækker ud over længden af underleverandørens kontrakt.

Tidligere undervisningsminister Bertel Haarder (V) dækkede sig i lang tid ind under, at det var i strid med EU-lovgivningen at kræve praktikpladser.

- Vi har haft undervisningsministeren i samråd om dette, hvor hun har bekræftet, at kommunerne gerne må anvende sociale klausuler i en række situationer, så der kan kobles lærlingekrav til offentlige udbud. Fx hvis der skal renoveres bygninger, så kan alle virksomheder byde på opgaven, hvis de vel at mærke har lærlinge. Det skaber her og nu økonomisk motivation for virksomhederne til at skabe praktikpladser, fordi de så også har en konkret ordre, siger siger Socialdemokraternes uddannelsesordfører Christine Antorini.

Undervisningsministeren lovede en vejledning til kommunerne på samrådet. Vejledningen er dog ikke kommet endnu.

- Vi har rykket for den, så kommunerne kan komme igang med at bruge mulighederne, siger Christine Antorini.

Fra 1. september har muligheden for sociale klausuler været tilstede i København. Potentialet er stort med et anlægsbudget på 1,7 mia. kr. alene i 2011.

Forudsætningerne for at oprette praktikantstilling
Når kommunen sender en ordre i udbud, så skal arbejdet forløbe over mindst seks måneder, før man skal tage imod en praktikant eller lærling. Derudover skal den samlede lønsum for ordren være på minimum fire mio. kr. eller ordren skal være på minimum 10 mio. kr.

Er lønsummen på otte mio. kr. eller ordren på 20 mio. kr., så skal virksomheden tage to praktikanter. Hver stigning på henholdsvis fire eller 10 mio. kr. på de to områder stiller krav til virksomheden om at tage en praktikant mere.

500 ekstra praktikpladser på det kommunale område
I 2010 ansætter Københavns Kommune 1567 elever. Praktikpladserne er blandt anden oprettet inden for kontor-, SOSU-assistent-, teknik-service-, pædagogassistent-, køkkenassistent- og gartnerområderne, oplyser Københavns Kommune.

Københavns Kommune har i dag 1.640 praktikanter under uddannelse, hvor de fleste findes på social- og sundhedsområdet under Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

De første 226 ud af de 500 ekstra praktikpladser oprettes allerede i 2010. Der er sat penge af til at oprette yderligere 274 ekstra praktikpladser i Københavns Kommune i 2011.

Læs mere om sociale klausuler

 

 

Se flere stillinger
Nyhedsbrev