Afgifter gør kraftvarmens elproduktion på biomasse for dyr

Afgifter gør kraftvarmens elproduktion på biomasse for dyr

Teknisk set kan de store kraftvarmeværker skifte fra kul til biomasse hurtigt. Men afgiftsspørgsmål gør det urealistisk. Lovjusteringer er nødvendige, lyder det fra Dansk Fjernvarme
12. OKT 2010 12.56

Hvis det skulle være, så kunne de store byers centrale kraftvarmeværker gå i gang med omstillingen fra kul til biomasse i morgen. Rent teknisk er der intet til hindring for at sætte processen i gang. Men et spørgsmål om fordeling af afgiftsfordele gør det til noget nær en umulighed med de nuværende regler, oplyser Dansk Fjernvarme.

Og det til trods for, at såvel de store byers fjernvarmeselskaber, som kraftvarmeværkernes ejere er enige om at skifte fra CO2-belastende kul til fossilfri biomasse.

Derfor har en række af Danmarks største fjernvarmeselskaber skrevet til klima- og energiminister Lykke Friis (V) og bedt hende ændre på reglerne, så det bliver selskabsøkonomisk fordelagtigt for de store kraftværker at følge hensigterne og anvisningerne fra såvel Klimakommissionens nyligt offentliggjorte rapport og Dansk Fjernvarmes Varmeplan Danmark 2010 som de mange udmeldinger fra politisk side.

- Det er et spørgsmål om en ændring af reglerne omkring afgifter, så det også bliver attraktivt for kraftvarmeværkerne. Ellers bliver omstillingen ikke sat i gang, siger Dansk Fjernvarmes direktør Jørgen G. Jørgensen.

Der er nemlig afgift på kul, som i ren indkøbspris fraregnet afgift er utroligt billigt. Afgiften må kraftvarmeværkerne lade være en del af varmeprisen. Derimod er der ikke afgifter på biomasse, som til gengæld er dyrere i indkøb end kul.

Det gør, at kraftvarmeværkernes elproduktion på biomasse bliver dyrere, og at kraftvarmeværkerne derfor får vanskeligere ved at konkurrere på elpriser internationalt. Dermed forsvinder forretningsgrundlaget for kraftvarmeværkerne.

- Vi er nødt til at finde en løsning, så det bliver mere attraktivt for kraftvarmeværkerne at omstille til biomasse, uden at vi går på kompromis med Varmeforsyningslovens forbrugerbeskyttelse, som sikrer fjernvarmeforbrugerne god og billig varme, siger Jørgen G. Jørgensen.
Den varme skulle helst hurtigt gøres endnu mere grøn og fossilfri, end den allerede er i dag, så Danmark på få år kan få et helt fossilfrit fjernvarmesystem. I dag udgør vedvarende energi omkring 40 procent af fjernvarmen. Det tal vokser år for år.

De store byer udgør væsentlige dele af den samlede fjernvarmeforsyning, som i dag når ud til 62 pct. af de danske husstande, hvilket vil sige omkring 1,6 millioner. Derfor kan en hurtig omstilling til fossilfri og vedvarende energi af de centrale værker betyde hurtige og enorme CO2-reduktioner.

Der er i de seneste dage sendt breve til Lykke Friis fra følgende fjernvarmeselskaber: TVIS, AffaldVarme Århus, VEKS, CTR I/S, Fjernvarme Fyn samt Esbjerg Kommune og Københavns Kommune.

Fjernvarme er ikke et brændsel, men et distributionssystem, som kan transportere energi. Det sker ved hjælp af varmt vand.

62 pct. af de danske husstande har fjernvarme.

Danmark er internationalt førende indenfor fjernvarme.

Fjernvarmen bliver til på mange forskellige måder, eksempelvis som kraftvarme (el og varmeproduktion sammen), overskudsvarme fra industriproduktion, solvarme, fra flis og fra halm og ikke mindst fra affaldsforbrænding.

Dansk Fjernvarme er interesseorganisation for ca. 98 procent af fjernvarmen, hvilket svarer til godt 400 værker.

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt