Offentligt ansatte ofre for vold

Hvert andet FOA-medlem i behandlingspsykiatrien og hvert tredje medlem på plejecentrene har været udsat for vold i løbet af det sidste år

 

Personalet på plejecentre, i behandlingspsykiatrien og på handicapinstitutioner er langt mere udsat for vold på deres arbejdspladser end andre lønmodtagere. Hvor kun fire procent af danske lønmodtagere sidste år blev mødt med vold på deres arbejdsplads, så er tallene anderledes høje i nogle områder af plejesektoren.

I undersøgelsen svarer en tredjedel af FOAs medlemmer på plejecentre og handicapinstitutioner, at de blev udsat for vold på deres arbejdsplads sidste år. Det samme gælder for lige godt halvdelen af FOAs medlemmer i behandlingspsykiatrien. Dermed er FOA-medlemmerne den arbejdsgruppe indenfor plejefagene, der er mest udsat for vold på deres arbejde.

- Trods flere års indsats mod vold på arbejdspladserne er tallet endnu ikke faldet. Og det ærgrer mig, siger forbundssekretær Inger Bolwinkel, der er ansvarlig for FOAs arbejdsmiljøarbejde.

Det er plejecentrenes beboere, de psykisk syge og de handicappede, der bor på institutionerne, der udgør truslen overfor de ansatte.

- Det er derfor helt afgørende, at personalet har den rette uddannelse og faglige ekspertise, så de ved, hvordan de skal håndtere fx demente og psykisk syge mennesker, der i afmagt reagerer voldeligt, siger Inger Bolwinkel.

Vold på arbejdspladser indenfor plejefagene medfører hvert år 30 procent flere sygedage for de medarbejdere, der bliver udsat for vold i forhold til de medarbejdere, der ikke bliver udsat for vold. Sygedage, der ifølge FOA kunne afskaffes, hvis det lykkes at nedsætte volden på arbejdspladserne.

cgt

 

Se flere stillinger
Nyhedsbrev