Sagsbehandlere savner sparring om udsatte børn og unge

Kommunerne kan ofte ikke se meningen med de handleplaner, de skal udarbejde, når udsatte børn modtager sociale foranstaltninger

Det viser en kvalitativ interviewundersøgelse, som Ankestyrelsen har lavet om sagsbehandlernes syn på udfordringer i sagsbehandlingen på området for udsatte børn og unge.

Sagsbehandlerne efterspørger især socialfaglig kompetenceudvikling, for at de kan gøre handleplanerne mere konkrete og dermed brugbare.

I de 14 kommuner, der deltog i undersøgelsen, er der blandt sagsbehandlerne stor efterspørgsel efter en juridisk konsulent, som kan bruges som sparringspartner i forbindelse med juridiske problemstillinger og opdatering i lovgivningen, melder Ankestyrelsen.

De kommuner, der allerede benytter en juridisk konsulent, vurderer, at det er med til at sikre, at sagsbehandlingen er i overensstemmelse med lovgivningen.

Undersøgelsen bygger på interviews med ledere og sagsbehandlere. Den viser desuden, at sagsbehandlerne selv oplever en enten-eller-attitude til arbejdet, hvor de enten prioriterer skrivearbejdet eller borgerkontakten. Det er især de nyuddannede sagsbehandlere, der synes, at lovgivningen er interessant at arbejde med, mens de mere erfarne primært fokuserer på kontakten med borgerne.

Se flere stillinger
Nyhedsbrev