Hillerød sparer på fritidstilbud

BUDGET 2011 Skal spare 60 millioner, men bevarer bl.a. ældre-rengøring hveranden uge, skoleassistenter og klima-investeringer

HILLERØD: Et flertal i byrådet vedtog i aftes budgetforliget for 2011-14. Ingen kaldte det deres livret, men det var alligevel spiseligt for et bredt flertal, oplyser kommunen.

Budgettet er vedtaget af S, K, SF, Fælleslisten  og R, og betyder blandt andet at
• At normeringen fastholdes på plejecentrene på det hidtidige niveau
• At rengøring for ældre fortsat sker hver anden uge, og ikke kun hver fjerde uge
• At skoleassistenterne forbliver en del af Hillerød Kommunes skolevæsen
• M-kurserne, familieklasserne, på skolerne fastholdes
• Støtte til fx Kulturnatten, Mastodonterne og New Note fastholdes, og der reserveres lidt frie midler til kulturen til nye initiativtagere
• Vi får fortsat en demenskonsulent til gavn for vores allersvageste ældre
• og at investeringer i klima forbliver højt på dagsordnen.

Samtidig har politikerne dog skullet finde besparelser for 60 millioner kroner, hvilket borgmesteren gav følgende ord med på vejen:

- Vi kommer til både at skære og at udnytte ressourcer bedre, når vi skal vedtage et budget med godt 60 mio kr. mindre. Uanset at 60 mio kr. alene er 2,4 pct. af 2,5 mia kr., som er hele kommunens budget, så er der ikke usynlige eller nærmest umærkelige ting at skære væk.

- Det mærkes at besparelserne kommer oveni dem, vi har gennemført i de seneste år med voldsomme besparelser på anlæg og det tekniske område, det udsatte børneområde og på administrationen, sagde Kirsten Jensen.

Som eksempel på bedre ressourceudnyttelse er et forslag om, at se på skolernes indbyrdes samarbejde, måden at tildele ressourcer til skolerne på og arbejdstidsaftalen med lærere, alt for at sikre flere undervisningstimer til eleverne.

Besparelserne betyder blandt andet:
• Fritidstilbud må spare for at friholde børnenes undervisning mest muligt
• Der spares på tilskud til Hillerød Elite
• Resultatkontrakten med erhvervsorganisationen C4 reduceres
• Der spares på udgifterne til byråd og til valgsteder
• Der vil blive brugt færre ressourcer på at pleje grønne omgivelser, vedligeholde veje og pladser.

 

ka

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt