Priser kunne nedsættes - ikke 25 men 35 procent

Den omstridte udredning fra Sundhedsministeriet anbefalede en prisnedsættelse til privathospitaler på 30-35 procent
KORT NYT7. OKT 2010 6.11

Taksterne til privathospitaler kunne nedsættes med 25 procent, udtalte Lene Espersen (K) til Politiken sidste år. Og det er den udtalelse, der nu har ført til balladen om, at hun ikke talte sandt i Folketinget, fordi hun ikke oplyste, at hun udtalte sig på baggrund af en udredning fra Sundhedsministeriet, som ingen andre på det tidspunkt havde fået lov at se.

Nu fortæller DR Orientering så, at udredningen anbefaler en takstnedsættelse på - ikke de 25 procent, Lene Espersen og De Konservative førte i marked - men 30-35 procent. Det ville svare til en årlig besparelse på 300-350 millioner. Og den oplysning ville Danske Regioner, der forhandler taksterne med de private hospitaler, gerne have vidst. Formand Bent Hansen (S) siger til DR:

- Vi havde jo et ønske om at stå så stærkt som muligt i forhandlingerne, fordi der var en klar opfattelse hos os om, at taksterne skulle have en væsentlig nedsættelse. Og det at have ekstra tørt krudt ved, at der lå en rapport med ikke 25 procent, som vi troede der stod, men 30-35 procent, det ville alt andet lige have styrket vores position og vores argumentation.

mou

  

Se flere stillinger
Nyhedsbrev