Kalundborg skal være Smart City

Kalundborg skal være 'Smart City'

Har underskrevet samarbejdsaftale med amerikansk, forskningsbaseret virksomhed, Spirae, der udvikler fremtidens energiløsninger

KALUNDBORG: På World Climate Solutions store internationale klimakonference i Bella Centret, underskrev Kalundborg Kommunes borgmester Martin Damm (V) og direktør Sunil Cherian, Spirae, i sidste uge en aftale om fremtidigt samarbejde.

Samarbejdet skal omhandle optimal udnyttelse af vedvarende energikilder - særligt vind - uden at det går ud over forsyningssikkerheden – såkaldt "smart grid". For at opveje tidspunkter hvor ex. vinden ikke blæser skal energinettets manglende strøm afbalanceres dels med hjælp fra decentrale energianlæg dels en intelligent styring af det enkelte elforbrug.

Denne styring skal desuden kobles sammen med en bedre udnyttelse af overskudsvarme i fjernvarmenettet således at der findes den fulde balance uden at overbelaste ledningsnettet. Den overordnede styring af det totale energibillede omtales også som et 'Smart by' koncept.

Samarbejdet, der er sin første af sin art i Danmark, er kommet i stand via Kalundborg EU-kontor ved leder Martin Andersen.

- USA er teknologisk langt fremme med værktøjer, der understøtter intelligente ledningsnet, men skeler til, hvad der sker i Danmark. Danmatk er længere fremme med integration af bl.a. vind som led i EU's vedvarende energimål i 2020, hvor Danmark skal op på 30%, siger Martin Andersen.

- Samarbejdet med den amerikanske virksomhed Spirae indebærer, at der skal udarbejdes datamodeller, der synliggør, hvornår og hvordan energien udnyttes mest optimalt. Det kan blandt andet bruges i Kalundborg Kommunes klima- og energiplan, og i varmeplanlægningen.

I dag tager ex. varmeplanlægningen afsæt i varmeplansprojekter for afgrænsede delområder af kommunen. Ved at simulere udviklingsscenarier ved varmeplanlægningen holdt overfor elforbruget får vi bedre mulighed for at vurdere indvirkningen på det samlede energibillede - vel at mærke inden vi træffer en beslutning, forklarer Claus Steen Madsen, teknik-, udviklings- og kulturdirektør i Kalundborg Kommune.

Som forskningsbaseret virksomhed fra Colorado arbejder Spirae med udviklingen af Smart Grid modeller for fremtidens energiløsninger. Spirae har et godt kendskab til Danmark efter et mere end 5 års samarbejde med statslige EnergiNet.dk på det førende smart-grid projekt i Holsted ved Billund.

Kalundborgs samarbejde med Spirae skal udvikle Kommunens strategiske energiplan med anvendelse af Spiraes værktøjer og ekspertise til modellering, simulering, styring og analyse af scenarier, herunder inddragelse af andre væsentlige aktører indenfor energiområdet.

- Kalundborg passer perfekt ind i en 'Smart City' modellering som er en ny teknologi, idet byen ikke er for stor og alligevel har den et tæt samarbejde med dens tunge industrier på hele forsyningsområdet takket været Den Industrielle Symbiose, siger Sunil Cherian, Spirae Inc.

- Samarbejdet kan være med til at øge effektiviteten af fremtidige investeringer og sikre mod fejlinvesteringer i forbindelse med de store udfordringer, energisektoren står overfor. Eksempelvis er det ikke ligegyldigt, hvor kommunens byplanlæggere vælger at placere en ladestation for elbiler. Vi husker sikkert alle de gamle sikringer, der røg når vi både havde tændt for vaskemaskinen, komfuret, brødrister og kaffemaskine på samme tid. Det samme kan ske, hvis vi ikke har overblik over belastning og forbrugsstrømme, når vi planlægger ex. elbiler eller varmepumper, men så er det ikke bare en sikring, der risikerer at gå, men derimod strømmen i en hel bydel, siger  borgmester Martin Damm.

Samarbejdsaftalen er et udviklingsprojekt, som dels skal give erfaringer med de vigtigste energistrømme i en kommune og dels give konkrete værktøjer, der kan synliggøre, hvordan man bedst energiplanlægger.

- Herudover er der også et erhvervsmæssigt potentiale, hvor der skal sættes fokus på Den Industrielle Symbiose og se på energistrømmene heri og blive klogere på den. Hvad sker der eksempelvis med energistrømmene, når der kommer nye virksomheder ind i symbiosen?, siger Claus Steen Madsen.

mou

Fakta
• Spirae udvikler Smart Grid-styreteknologier og analyseværktøjer og har samarbejdet tæt med EnergiNet.dk om det førende energiprojekt Cell i mere end fire år.
• Kalundborg Kommune er det største industriområde på Sjælland uden for København.
• Kalundborg Kommune udleder ca. ni procent af Danmarks CO2 udslip.
• Kalundborg er hjemsted for Den Industrielle Symbiose, som nedbringer udledningen af CO2 med 240.000 tons hvert år.
• Kommunen støtter udvikling, demonstration og integration af vedvarende energikilder suppleret af øget energieffektivitet.

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt