København sparer 100 mio. på udlicitering af renovation

København sparer 100 mio. på udlicitering af renovation

Med en netop indgået kontrakt med tre vognmænd er hentning af affald i hovedstaden snart på private hænder. Det sparer københavnerne for over 100 mio. kr. de kommende fem år

KØBENHAVN: - Kommunen startede med udlicitering af renovation i et par enkelte bydele for et par år siden, og siden har udliciteringen vist sig at blive en større og større succes med rigtig store besparelser for københavnerne, siger Lars Berg Dueholm, der er Venstres gruppeformand i Borgerrepræsentationen.

Ét firma skal indsamle affald på Østerbro, Nørrebro og Amager. Et konsortium bestående af to firmaer overtager affaldsindsamlingen i Indre By og Kgs. Enghave. Og det farlige affald i hele kommunen skal fra maj indsamles af et tredie renovationsfirma. Dermed bliver 94 pct. af affaldsindsamlingen lagt i hænderne på private vognmænd.

Kommunens Teknik- og Miljøforvaltning vurderer ifølge Venstre, at konkurrenceudsættelsen af opgaverne i det offentligt ejede R98 vil blive til stor gavn for københavnerne både kvalitetsmæssigt, miljømæssigt og økonomisk.

- Kommunens embedsmænd er helt klare i spyttet, når de fortæller, at københavnerne får en langt billigere affaldshåndtering, der naturligvis lever op til kommunens meget høje mindstekrav i forhold til en god service til borgerne, en ordentlig håndtering af det miljømæssige og nogle gode vilkår for de ansatte.

- Konkurrenceudsættelsen har derfor været lidt af en hurra-historie, hvor flere og flere vognmænd for hver budrunde har budt på opgaverne, og hvor prisen for københavnerne kun er blevet billigere og billigere, mens kvaliteten er steget og steget,  siger Lars Berg Dueholm.

Kommunens embedsmænd mener, at man har fået skabt en rigtig god konkurrencesituation, hvor ingen privat vognmand har monopol, og hvor kommende udbud kan vise sig at give endnu bedre vilkår for hovedstadens borgere.

- En så succesfuld udlicitering bør sætte nogle tanker i gang hos alle ansvarlige politikere. For hvordan kan man forsvare at skære ned på hjemmehjælpen og børnepasning, når der på så lille et område som affaldshentning ligger over 100 mio. kr. i besparelse. Hvad kan der så ikke ligge et vente på os af billigere og bedre service i resten af kommunen, spørger Lars Berg Dueholm.

Se flere stillinger
Nyhedsbrev