Albertslund gøder jorden for afskedigelser

BUDGET 2011 Kommunen klæder tillidsrepræsentanterne på til at stå godt rustet til at imødegå de fyringer, der vil ske i kølvandet på budgettet. Der skal spares 80 mio. kr. sandsynligvis over to år
24. SEP 2010 10.47

Af Thomas Jensen

- Afskedigelser er aldrig lette, men ved at forberede både ledere, medarbejdere og tillidsrepræsentanter kan vi sikre en professionel proces, hvor vi båder tager hensyn til de medarbejdere, vi skal afskedige og de medarbejdere, der skal holde energien og den gode service oppe i en tid med mange forandringer, siger Mette Seneca Kløve, der er Chef for Personale og Ledelse i Albertslund Kommune.

Også lederne i kommunen er klædt på til en kommende fyringsrunde. De har været på kurset: 'Leder i en sparetid'.

- Vi ved endnu ikke, hvor mange der skal fyres, men det vil ramme hele vejen rundt fra børneområdet til administrationen, siger kommunikationskonsulent Janus E. R. Nissen til dknyt.

På en temadag mandag den 27. september ønsker Albertslund Kommune således at klæde alle 70 tillidsrepræsentanterne på til den kommende tids proces med afskedigelser, som bliver resultatet af Budget 2011. Dagen er et led i en højprioriteret proces, der skal gøre forløbet med afskedigelser så professionelt, hensynsfuldt og ordentligt som muligt.

- I Albertslund Kommune har vi gjort os umage med at klæde hele organisationen på til de afskedigelser, som Budget 2011 uundgåeligt vil medføre. Derfor har vi blandt andet brugt en del ressourcer på at tale med lederne om de kommende udfordringer. Og det er også i den forbindelse, vi nu holder en temadag for tillidsrepæsentanter og -suppleanter. Vi har en god tradition for dialog og åbenhed i Albertslund, og med temadagen vil vi supplere dialogen med nogle konkrete værktøjer til tillidsrepræsentanterne om den særlige rolle, de har i en proces med afskedigelser, siger Mette Seneca Kløve.

Udover en grundig orientering om den forestående proces, dialog om gensidige forventninger og konkrete værktøjer indeholder temadagen et oplæg om mentale reaktioner af businesscoach CPCC Susanne Borup. Oplægget skal gøre tillidsrepræsentanterne opmærksomme på de stærke reaktioner, som de kan komme ud for i den næste tid.

Temadagen for tillidsrepræsentanterne er et led i en række initiativer, der skal skabe det bedst mulige fundament, så den kommende tid med afskedigelser forløber så ordentligt som muligt.

Budgettet vedtages den 12. oktober i kommunalbestyrelsen.

 

 

Se flere stillinger
Nyhedsbrev