Miljøklagenævnet skaber forvirring og fortvivlelse

Miljøklagenævnet skaber forvirring og fortvivlelse

Tønders miljøchef mener, at Miljøklagenævnet med sine afgørelser er med til at bremse udviklingen på husdyrbrugsområdet og beder nævnet genoptage ellers afviste sager
24. SEP 2010 9.42

TØNDER: Christa Jørgensen, miljøchef ved Tønder Kommune, slår nu hårdt i bordet overfor Miljøklagenævnet. Hun er nemlig godt og grundigt træt af, at nævnet den ene gang efter den anden underkender kommunale afgørelser i miljøsager fra landbruget - tilsyneladende uden at tage hensyn til den seneste nye viden og vejledninger fra Miljøstyrelsen.

- Det skaber kun forvirring og fortvivlelse, når Miljøklagenævnet nægter at tage stilling til den nyeste viden. Det forlænger en i forvejen ofte lang sagsbehandlingstid, og er dermed i sidste ende med til at bremse udviklingen på husdyrbrugsområdet. Det kan vi - Tønder Kommune - ikke acceptere, understreger Christa Jørgensen i en salut fra kommunen.

Hun peger på, at Miljøstyrelsen den 12. juli i år lancerede nye, vejledende 'BAT-emmisions-grænseværdier for malkekvægsbesætninger i gylleproducerende systemer'.

- BAT står for 'bedst anvendelige teknologi', og der er tale om en vejledning, der bygger på et stort fagligt benarbejde fra Miljøstyrelsen, herunder også økonomiske beregninger. Den vejledning må altså betragtes som afgørende, faglig viden, når det handler om at benytte den bedste teknologi.

- Allerede den 16. juli hjemsender Miljøklagenævnet en af vores afgørelser i en landbrugssag til fornyet behandling på grund af manglende anvendelse af BAT.

- Vi svarer, at Miljøklagenævnet ikke har inddraget den nye vejledning i deres afgørelse, men allerede samme dag får vi endnu en sag retur, igen uden at Miljøklagenævnet har taget højde for Miljøstyrelsens nye vejledning.

- Siden er yderligere seks sager kommet retur til ny, kommunal sagsbehandling - i alle seks tilfælde, uden at klagenævnet har skelet til den vejledning, der altså kom fra Miljøstyrelsen for efterhånden godt to måneder siden.

Fravælger ny viden
- Vores vurdering er, at Miljøklagenævnet ikke har foretaget en korrekt og fyldestgørende behandling af de nævnte sager. De kræver af os, at vi forholder os til den bedst anvendelige teknologi, men træffer altså selv afgørelser uden at inddrage den nyeste og i høj grad relevante viden på fagområdet, fastslår Christa Jørgensen.

- Miljøklagenævnet bygger sine afgørelser på en praksis fra tidligere sager, men efter vores opfattelse kan de ikke - på baggrund af tidligere praksis - fravælge at tage stilling til ny viden, der har afgørende og relevant betydning på et fagområde.

- Netop vidensniveauet for BAT indenfor husdyrbrug har været stigende gennem de senere år, og med Miljøstyrelsens seneste vejledning nærmer vi os en afklaring af, hvordan det skal håndteres i husdyrbrugssager - men Miljøklagenævnet kører altså videre i samme, gamle spor og nægter at tage stilling til den nyeste viden.

Christa Jørgensen har netop gjort rede for sine synspunkter i et brev til Miljøklagenævnet. Heri beder hun også - officielt - om at nævnet genoptager behandlingen af de sager, de har sendt retur til ny behandling i Tønder Kommune, uden at have taget stilling til Miljøstyrelsens vejledning.

Foto af miljøchef Christa Jørgensen: Elise Rahbek

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev