Faxe reducerer med 35 job

Budgetforlig samler alle partier undtagen Venstre
23. SEP 2010 9.40

FAXE: En budgetaftale om budget 2011-2014 samler Socialdemokraterne, Borgerlisten, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti - og dermed ikke Venstre.

Der er vedtaget reduktioner i administrationen. En besparelse på 9 pct. svarende til cirka 35 stillinger.

- Der er desuden vedtaget reduktioner på ældreområdet, børnepasning, på børn- og familieområdet og på skoleområdet. Udmøntningen sker blandt andet ved en forhøjelse af forældrebetalingen i skolefritidsordningen, en mindre reduktion af undervisningstimetallet, personalereduktioner på børnepasningsområdet, effektivisering af ruteplanlægning og ved i højere grad at lade elever indgå i normeringen i ældreplejen.

Det er desuden aftalt, at man i første halvdel af år 2011 vil drøfte den politiske struktur, herunder reduktion af antallet af byrådsmedlemmer, udvalg m.m. Målet er at nå til enighed om en model, som kan gennemføres ved næste valg.

ka

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt