Stor tilfredshed med idræts-SFOer

Stor tilfredshed med idræts-SFO'er

Otte kommuner har fået certificeret 23 idræts-SFO'er i et landsdækkende pilotprojekt, og en ny evaluering viser stor tilfredshed med overgangen fra traditionel SFO til idræts-SFO

Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og det nationale videnscenter KOSMOS står bag pilotprojektet 'Fra SFO til Idræts-SFO', som begyndte i 2008 i Frederiksberg, Gentofte, Hedensted, Hillerød , Køge, Thisted, Aalborg og Århus.

- Kommunerne har fra begyndelsen vist stor interesse for at udvikle idræts-SFO'er, og konceptet er blevet rigtig godt modtaget i SFO'erne. Ligesom med idrætsbørnehaverne mener vi, at det er helt afgørende at få idræt, leg og bevægelse ind i børnenes hverdag på et tidligt tidspunkt, og vi vil se mange nye idræts-SFO'er i den kommende tid. Kontakten mellem SFO'en og de lokale idrætsforeninger kan blive endnu bedre, men det er noget, der tager tid at udvikle, siger Preben Staun, næstformand i DIF.

Der er ikke én bestemt eller 'rigtig' måde at være idræts-SFO på. Projektleder i KOSMOS Grethe Sandholm siger:

- Der er ikke to idræts-SFO'er, der er ens. Det handler om, at personalegruppen får et fælles værdigrundlag og omsætter det i konkrete handlinger for deres idræts-SFO. Kodeordene er bevægelsesglæde og aktivitetsglæde. Idræts-SFO'ens rum og rammer skal medvirke til, at barnet ikke kan lade være med at bevæge sig - for børn understøtter deres egen udvikling, hvis de tilbydes rum og rammer til det. Og de voksne - de skal være tilpas usædvanlige.

Evalueringen har personalet i fokus og viser bl.a., at SFO'en er klar til at fortsætte med pædagogisk idræt, at personalet har høstet gode erfaringer med at organisere idræt i SFO'en og har tilegnet sig viden og indsigt om fysisk aktivitets betydning. Kvalitet er i højsædet, og personalet har således gennem halvandet år gennemført tre idrætspædagogiske kurser og institutionen er løbende udviklet.

Samarbejde halter
Det lægges også op til et samarbejde mellem SFO'erne og hhv. skolerne og de lokale idrætsforeninger - her viser evalueringen, at der stadig er et stykke vej.

Idræts-SFO'erne bygger videre på det populære koncept om idrætsbørnehaver og pædagogisk idræt, som DIF og Peter Sabroe Seminaret har udviklet siden 1997. Der er i dag knap 100 idrætsbørnehaver rundt omkring i landet.

29 DIF-certificerede idræts-SFO og mange er i gang
DIF og KOSMOS (nationalt videnscenter for sundhed, kost og motion) står bag pilotprojektet. Alle SFO'erne har været i gang i 1½ år og er blevet DIF-certificeret i efteråret 2009/foråret 2010. DIF har givet tilskud til to SFO'er i hver af de otte kommuner. KOSMOS står bag evalueringen, der bygger på kvantitative og kvalitative undersøgelser.

I september 2010 er der 29 DIF-certificerede idræts-SFO'er. Yderligere 11 er i gang heraf to klubber i Høje-Taastrup Kommune, og endnu 6 SFO'er i Aalborg går i gang i efteråret 2010. Ud over de otte kommuner i pilotprojektet findes idræts-SFO'erne i København, Sønderborg og Herning Kommune.

tj

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
DK Job
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt