Kvoten for løntilskud og praktikpladser skal opfyldes

Kvoten for løntilskud og praktikpladser skal opfyldes

Det stigende antal ansættelser med løntilskud og praktikpladser i Roskilde Kommune skyldes et lovkrav om at opfylde en kvote af netop den type ansættelser, mener udvalgsformand Evan Lynnerup (V)
10. SEP 2010 13.46

ROSKILDE: Forholdet mellem almindelige ansættelser, virksomhedspraktikker og ansættelse i job med løntilskud, er altså ikke et resultat af, at kommune og virksomheder misbruger ordningen ved at fyre medarbejdere for derefter at ansætte billig eller gratis arbejdskraft, skriver Roskilde Kommune.

Det der aktuelt opfattes som en skævvridning, handler om at regeringen i dag stiller krav om, at flere ledige skal i virksomhedsnær praktik eller ansættes med løntilskud. Håbet er, at det vil bringe flere ud i almindelig beskæftigelse. Den bagvedliggende årsag er den stigende ledighed, der har affødt skrappe ministermål på beskæftigelsesområdet. Overordnet skal antallet af ledige med mere end 3 måneders sammenhængende ledighed og antallet af personer på offentlige ydelser, begrænses mest muligt.

Også Jobcenter Roskilde har skruet op for indsatsen med at hjælpe ledige i arbejde - uanset af hvilken årsag de er uden for arbejdsmarkedet. Jobcenteret har gode erfaringer med, at virksomhedsnær praktik og ansættelse med løntilskud, er vejen frem for de ledige, der af den vej sluses ind på arbejdspladsen.

- Det kan betragtes som en investering, siger formand for Beskæftigelses- og integrationsudvalget Evan Lynnerup (V).

- For skatteyderne og den enkelte ledige er det helt klart en fordel, at alle sejl sættes til for at hjælpe folk i gang med et arbejdsliv, hvor de kan forsørge sig selv. Og for arbejdspladsen og borgeren er det en mulighed for at se hinanden an inden en egentlig ansættelse. Vi skal huske, at det ikke er en foræring til virksomhederne - hverken de offentlige eller de private - der jo altså bruger en del krudt på at tage imod folk, sætte dem ind i deres opgaver og tage vare på alt det andet der følger med en ny medarbejder. En del af de ledige har behov for en mentor - ofte en kollega - som lægger et stor arbejde i at hjælpe folk i gang på en god måde. Og går det ikke alligevel, måske fordi vedkommende har mere med i rygsækken end man kan klare på en almindelig arbejdsplads, ja så starter man forfra. Så helt let er det ikke.

Ramt af opsigelser
Som en række andre kommuner har også Roskilde været ramt af opsigelser i 2010 som følge af en række effektiviserings- og sparekrav i det kommunale budget, men kommunens indsats for at opfylde kvoten har været i gang lang tid før den seneste tids opsigelser af medarbejdere i Roskilde Kommune.

Den lovbestemte kvoteordning betyder, at Roskilde Kommune som arbejdsplads skal modtage 171 antal personer i job med løntilskud i 2010. Indtil nu er der etableret 121 løntilskudsjob, så kommunen er et stykke fra at opfylde sin kvote. Fordelingen lige nu mellem private og kommunale løntilskudspladser er, at 25 pct.  er placeret i en privat virksomhed, og 75 pct. i en kommunale virksomhed.

Ifølge lovgivningen skal der på en arbejdsplads være balance mellem antallet af ordinært ansatte og ansættelser på særlige vilkår. Når der ansættes ledige i løntilskud skal der være tale om merbeskæftigelse. Det betyder, at der skal være det antal ordinære ansatte, som budgettet tilsiger, før der kan ansættes ledige i løntilskud. Tillidsrepræsentanten eller medarbejderrepræsentanten skal tages med på råd, når arbejdspladsen vil ansætte en person under særlige ordninger.

- Spørgsmålet om hvorvidt løntilskud og praktik fører til fastansættelse kan altid diskuteres, men hvad er alternativet? Som jeg ser det, er der da et større beskæftigelsespotentiale i at folk bevarer deres tilknytning til arbejdsmarkedet, hvor de trods alt kan opkvalificere sig og får nogle kontakter ud i verden, end at de går derhjemme. Selv om man er i løntilskud i en branche der ligger fjernt fra det man arbejdede med tidligere, så kunne det jo være, man blev glad for jobbet, og fik lyst til et brancheskift. Jeg synes ikke, man kan tale om udnyttelse af de ledige - det er i bund og grund en hjælp til at holde sig på omgangshøjde med arbejdslivet, og hvem ved; pludseligt er der hul igennem, og man bliver fastansat'.

Perspektiver i løntilskudsjob
Jobcentrenes mulighed for at sikre, at der er perspektiver i løntilskudsjob og virksomhedspraktikker, er især det tætte samarbejde med den enkelte virksomhed. Det har Jobcenter Roskilde gode erfaringer med. Bl.a. har Jobcentret Danmarks største virksomhedsnetværk - VirksomhedsNetværk Roskilde - og i 2010 er der etableret 12 nye virksomhedscentre, hvilket udvider mulighederne for at etablere gode praktikforløb.

En anden aktiveringsaktivitet i jobcentrene der diskuteret i medierne, handler om aktivering af ledige i de såkaldte beskæftigelsestilbud, Her kritiseres jobcentrene for at sende ledige ud i billige, indholdsløse tilbud, blot for at opnå størst muligt refusion fra staten ved at aktivere flest muligt. Men også på dette område har Jobcenter Roskilde positive erfaringer.

En stor del af Jobcentrets aktivering sker gennem kommunens egne beskæftigelsestilbud, og Jobcentret stiller krav til kvaliteten. Den måles bl.a. på, hvor stor en andel det lykkes at hjælpe ud i beskæftigelse. Når Jobcentret benytter andre aktører udvælges disse gennem en krævende udbudsrunde, hvor de enkelte tilbud gennemlyses for kvalitet og kompetencer. I kontrakterne som indgås med de enkelte beskæftigelsestilbud, kan jobcentret sikre at der er indhold og jobperspektiv i tilbuddet. På den måde sikres kvaliteten, så borgeren er bedre rustet til at træde ind på arbejdsmarkedet når de forlader tilbuddet, end da de kom ind.

- Jeg vil slet ikke benægte, at kommunernes økonomi i dag kræver, at vi udsætter markedet af andre aktører omkring disse beskæftigelsestilbud for en benhård konkurrence, hvor prisen bliver af stor betydning. Men vi ved, at en fornuftig pris og god kvalitet ikke behøver at udgøre et modsætningsforhold. Det er netop den balance vi gør hvad vi kan for at finde. Der er tydelige krav og forventninger i kontrakterne, og tæt opfølgning på at disse efterleves. Vi har et positivt samarbejde med de andre aktører, som gør et stort arbejde for at opkvalificere borgerne til at finde ind på arbejdsmarkedet', forklarer Evan Lynnerup.

På dknyts afstemning på hjemmesiden kan man se, at 6 ud af 10 læsere mener, at kommunerne misbruger løntilskudsordningen.

tj

Se flere stillinger
Nyhedsbrev